Det bliver dyrere at tage bussen

For de fynske buspassagerer, der kører med FynBus, er der udsigt til en væsentlig takststigning. Regeringen har fjernet et tilskud, der ellers gjorde det billigere at køre med den kollektive trafik.

-

For de fynske buspassagerer, der kører med FynBus, er der udsigt til en væsentlig takststigning. Regeringen har fjernet et tilskud, der ellers gjorde det billigere at køre med den kollektive trafik.

Tilskuddet er i 2002 på 10 millioner kroner til Fyns Amt, men fra 2004 er det slut med de mange millioner. Derfor må buspassagerer allerede i 2003 formentlig indstille sig på forhøjede takster.

Vejvæsenet i Fyns Amt har lavet beregninger, der viser hvordan forhøjelsen af taksterne skal ske. Enten bliver det en model, hvor man i et hug sætter priserne op med 15 til 20 procent. Et andet forslag går på at lave en delvis forhøjelse i 2003 og en ny i 2004.

Trafik- og Miljøudvalget i Fyns Amt skal diskutere taksterne for de regionale busruter på et udvalgsmøde torsdag.