I det fynske folks tjeneste

Det bliver lettere at sælge giftgrunde

Miljøstyrelsen vil nu ændre på kriterierne for, hvornår en grund er forurenet med gift.

-

Miljøstyrelsen vil nu ændre på kriterierne for, hvornår en grund er forurenet med gift.

Det betyder, at grundejere i tusindvis kan komme af med deres grunde - uden at grundene formelt set er giftfrie. Grundejerne har ellers længe gået og været sure over, at deres grund er blevet stemplet som giftgrund.

Det har nemlig betydet, at det har været meget svært at sælge for eksempelvis huse, hvor der er kortlagt en forurenet grund - eller låne penge i huset.

Men nu viser forskning, at det faktisk er mere farligt at trække vejret i storbyerne, end det er at spise tjæreforurenet jord.

Derfor vil Miljøstyrelsen i løbet af november komme med reviderede retningslinjer for, hvad der er en farlig jordforurening.