Det flyder med ulovlige telefoner i danske fængsler

De indsatte er ligeglade med straffen for at blive taget med en mobiltelefon, vurderer forsker.

Hver eneste dag bliver der beslaglagt omkring fem mobiltelefoner i de danske fængsler og arresthuse. Det er eksempelvis Nyborg og Ringe Statsfængsel og det åbne fængsel Søbysøgård.

Det svarer til næsten 2000 om året, viser nye tal fra Kriminalforsorgen, der har færdiggjort den foreløbige opgørelse for 2014, skriver Politiken.

Det høje antal af beslaglæggelser er sket, selvom der er en erklæret nultolerance over for ulovlige mobiltelefoner i fængselsvæsnet.

Fængselspersonalet konfiskerede helt præcis 1.921 mobiltelefoner. Det er en stigning på 14 procent i forhold til 2013, og de ulovlige telefoner er ifølge Kriminalforsorgens sikkerhedschef Michael Gjørup et stort problem i de danske fængsler.

- Mobiltelefonerne kan bruges til at skaffe alle mulige ulovlige ting, planlægge undvigelser, koordinering af indsmugling af stoffer og meget mere. Det er især et problem, at varetægtsarrestanter (i arresthusene, red.) får fat i en telefon, fordi de så har mulighed for at påvirke politiets efterforskning af deres sag, siger Michael Gjørup til Politiken.

Ifølge lektor Linda Kjær Minke fra Syddansk Universitet, der i forbindelse med sin ph.d.-afhandling "Fængslets indre liv" har talt med en række indsatte, er adgang til en mobiltelefon meget vigtig for dem.

- Mobilen betyder simpelthen så meget for de fleste indsatte, at de er ligeglade med konsekvenserne, hvis de bliver snuppet med en, siger hun.

Telefonerne bliver dels kastet ind over murene eller smuglet ind ved besøg, dels er der flere eksempler på, at fængselsbetjente har medvirket til indsmuglingen.

Ifølge kilder med indsigt i fængselsmiljøet findes der reelt langt flere end de fundne ulovlige telefoner inden for murene, betjentene finder dem bare ikke.

En ulovlig mobiltelefon kan give den indsatte en ny fængselsstraf på op til seks måneder. Typisk får man mellem syv og 10 dages fængsel.

Straffen til besøgende, der indsmugler telefoner, er den samme.