I det fynske folks tjeneste

Det må du aldrig gøre med et bål på stranden

Dæk aldrig et bål på stranden til med sand. En seksårig dreng fra Odense blev alvorligt forbrændt, da han løb hen over gløderne i sandet.

Du skal have tilladelse til at lave et større bål som et sankthansbål ved stranden, men det er tilladt at lave et mindre bål i strandkanten. Foto: Keld Navntoft, Ritzau Scanpix

En seksårig dreng fra Odense har fået første- og andengradsforbrændinger, efter han løb hen over et bål på stranden på Sydfyn. Bålet var ikke blevet slukket ordentligt, i og med der kun var hældt sand over flammerne.

Det er dog ikke ulovligt at lave bål på stranden - så længe det sker på den ubevoksede del af stranden.

Hvis du tænder bål, skal du dog sørge for at slukke det ordentligt.

- Dæk aldrig et ulmende bål til med sand, advarer Friluftsrådet.

- Gløderne er varme i lang tid og barfodede strandgæster, der kommer efter dig, kan blive forbrændt. 

Læs også Harald på seks år i smertehelvede efter strandtur: - Jeg vil ikke dø

Harald på seks år fik slemme forbrændinger, da han løb over et bål, der kun var blevet dækket af sand.  Foto: Privat

Her må du - og her må du ikke - lave bål

Derudover er der en række sikkerhedsregler, der gælder, når du tænder et bål i det fri.

Ifølge naturguide.dk skal der være god afstand - mindst 15 meter - til bygninger, letantændelig vegetation eller brandfarlige stoffer.

De fleste strande langs kysterne er ejet af staten. Her er det tilladt at opføre mindre bål i strandkanten og på den ubevoksede del af stranden. Det gælder dog ikke i klitterne.

I nogle tilfælde kan bål på stranden dog være forbudt som følge af lokale brandvedtægter.

Må du lave bål i skoven?

Selv om der er bålpladser i flere af de danske skove, skal man generelt passe på med at tænde bål i skovområder, særligt om sommeren. 

I skoven bør du derfor kun tænde bål på de indrettede bålpadser. 

Når du forlader bålet, skal du være helt sikker på, at gløderne ikke er til fare for mennesker og dyr, der kommer forbi senere.  

- Sørg for, at bålet er forsvarligt slukket, når du forlader det, og overhold de almindelige regler for båltænding og åben ild, lyder rådet fra Friluftsrådet.

Regler for båltænding

Når du tænder et almindelig lille bål - også i bålfad - skal det være i god afstand til bygninger. Som hovedregel gælder:
  • En afstand på 10 meter fra bygninger med hårdt tag (gælder dog ikke, hvis bålet er mindre end 80 centimeter i diameter).
  • En afstand på 15 meter fra bygninger med letantændeligt tag, for eksempel stråtag og steder, hvor der oplagres brandfarlige eller letantændelige stoffer. 
Tænder du bål i naturen, skal der også være 15 meter til nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og andet letantændelig vegetation og markafgrøder.

I skoven bør du kun tænde bål på indrettede bålpadser.

Der gælder andre regler for større bål (over 120 centimeter i diameter eller diagonal) som eksempelvis sankthansbål. Her skal afstanden til bygninger være større:
  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 200 meter fra bygninger med letantændeligt tag
  • 200 meter fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer
  • 200 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
Ved jævn vind, det vil sige en vindhastighed på mellem fem og otte sekundmeter, hvor støv og papir løftes; kviste og mindre grene bevæger sig, fordobles afstanden til bygninger med hårdt tag, der ligger i vindretningen. 

Kilde: Friluftsrådet