Det nye amtsråd

-

-

På et møde på Amtsgården i Odense tirsdag d 10. december konstituerede de nyvalgte medlemmer af Fyns Amtsråd sig.


Samtlige partier amtsrådet pegede på Jan Boye (K), som amtsborgmester i de kommende fire år.


Posterne i amtsråd og de stående udvalg blev fordelt således: 


Amtsborgmester
Jan Boye (K)


1. viceamtsborgmester
Kristian Grønbæk Andersen (B)


2. viceamtsborgmester
Poul-Erik Svendsen (A)


Økonomiudvalget
Formand, amtsborgmester Jan Boye (K)
Næstformand Dorte Hjertstedt (A)
Bo Libergren (V)
Rasmus Høyby (V)
Ib Dalsfledt (O)
Kristian Grønbæk Andersen (B)
Ingerlise Paustian (A)


Undervisnings- og Kulturudvalget
Formand Carsten Abild (V)
Næstformand Poul Erik Hansen (A)
Tina Petersen (O)
Steen Møller (K)
Søren Salling (K)
Lars Voldsgaard (V)
Karl Vinther (A)


Social- og Psykiatriudvalget
Formand Ib Dalsfledt (O)
Næstformand Pernille Weiss (K)
Ingeborg Moritz Hansen (V)
Troels Krøyer (V)
Ejvind Hansen (A)
Maiken Baagøe Christensen (A)
Lykke Debois (F)


Trafik- og Miljøudvalget
Formand Poul Weber (V)
Næstformand Carl Erik Jensen (A)
Steen Møller (K)
Poul Sækmose (K)
Gunner Lorentsen (V)
William Jensen (A)
Karsten Hønge (F)


Sygehusudvalget
Formand Poul-Erik Svendsen (A)
Næstformand Gunner Lorentsen (V)
Pernille Weiss (K)
Ib Spanggaard (K)
Jørgen Pless (L)
Karl Vinther (A)
Ib Madsen (A)


Forebyggelses- og Sundhedsudvalget
Formand Bo Libergren (V)
Næstformand Ib Spanggaard (K)
Carina Christensen (K)
Ingeborg Moritz Hansen (V)
Poul Erik Hansen (A)
Carl Erik Jensen (A)
Lykke Debois (F)


Det nye amtsråd, der tiltræder 1. Januar 2002.