Det offentlige skal fortsat hindre skilsmisser

De nyeste skilsmissetal fra statsamterne, godt 29.000 separations- og skilsmissesager i år 2000 - aktualiserer den idé Kristeligt Folkeparti tidligere på året ikke fik folketingsflertal til at realisere, udtaler Kristeligt Folkepartis formand Jann Sjursen.

-

De nyeste skilsmissetal fra statsamterne, godt 29.000 separations- og skilsmissesager i år 2000 - aktualiserer den idé Kristeligt Folkeparti tidligere på året ikke fik folketingsflertal til at realisere, udtaler Kristeligt Folkepartis formand Jann Sjursen.


\"Vi finder fortsat, at et statsligt engagement i forsøgene på forebygge de mange skilsmisser er påtrængende. \" Siger Jann Sjursen


Som det er nu giver staten 2,7 mio. kr. til en privat virksomhed Ægteskabs- og Skilsmissehjælpen. Kristeligt Folkeparti havde ønsket en landsdækkende virksomhed, som ville have kapacitet til at foretage den parrådgivning, der i dag kun eksisterer i lille udgave.


 Mødrehjælpen i Odense gør også en indsats på dette felt. Indtil 1989 var der tvungen mægling, før danske par kunne blive separeret og skilt. Ved folketingsdebatten i marts havde flertallet den holdning, at en sådan mægling ikke skal være en statsopgave.