I det fynske folks tjeneste

Det siger de om Thornings åbningstale

Statsminister Helle Thorning-Schmidt har holdt sin åbningstale i Folketinget. Her er reaktioner på talen.

Traditionen tro får statsministerens åbningstale ord med på vejen fra oppositionen, fagbevægelsen og interesseorganisationer. Ikke alle ord er røde roser til regeringen.

*LO's formand, Harald Børsting:

- Det skal naturligvis være regeringens førsteprioritet, at vi får flere i arbejde. Derfor er jeg glad for, at statsministeren har blikket rettet mod den opgave, som bliver ligeså stor i det kommende år, som den har været i det forgangne år.

*Dansk Industris direktør, Karsten Dybvad:

- Vi hører en klar erkendelse fra statsministeren og regeringen af, at vi har nået smertegrænsen for skatter og afgifter herhjemme, fordi det koster os vækst og arbejdspladser. Nu er der behov for at følge den erkendelse til dørs med konkrete, politiske forslag til, hvordan vi styrker virksomhedernes konkurrenceevne.

*Danske Regioners formand, Bent Hansen (S):

- I regionerne tager vi godt imod statsministerens åbningstale og glæder os blandt andet over regeringens fokus på hurtig udredning af patienter. Det er en indsats vi i regionerne allerede har taget hul på med de første diagnostiske centre. Derudover er det vigtige signaler, når statsministeren taler om professionalisering på socialområdet - at dårlige tilbud skal lukkes og gode tilbud for alt i verden blive ved med at være gode.

*KL-formand Erik Nielsen (S):

- Regeringens tanker er helt på linje med kommunernes. Vi mener, at det afgørende for at hæve kvaliteten i folkeskolen er, at lærerne er mere sammen med eleverne. Emil skal både have flere timer i de grundlæggende fag, men også større sammenhæng i løbet af en dag med bevægelse, kreative fag og nye måder at lære på. Så talens afsnit om folkeskole og uddannelse kunne være skrevet af os - vi er helt klar til at bakke op og arbejde sammen om målet.

* FOA's forbundsformand, Dennis Kristensen:

- Jeg er skuffet over, at vi går ind i et nyt regeringsår, uden at statsministeren adresserer det grundlæggende problem, som ledige står over for. Nemlig at der ikke er arbejde nok til alle.

*Djøf-formand Lisa Herold Ferbing:

- Vi er enige i regeringens langsigtede mål om vækst og arbejdspladser. Men vi må ikke glemme de tusindvis af ledige, der om tre måneder falder ud af dagpengesystemet. Her savner jeg flere konkrete udmeldinger fra statsministeren.

*Dansk Håndværks direktør, Erik Møbius:

- Virksomhederne vil opleve forringelser på blandt andet udbudsområdet, lærlingeområdet og mulighederne for at sætte gang i den private efterspørgsel. Og ser man i lovprogrammet, er der kun meget få konkrete forslag, der gavner SMV'erne, som trods alt er dem, der kunne skabe fornyet vækst og optimisme, hvis de fik muligheden. Regeringen forspilder sin chance.

* Landbrug & Fødevarers formand, Niels Jørgen Pedersen:

- Statsminister Helle Thorning Schmidt har ret, når hun siger, at vi har brug for ny vækst og beskæftigelse i Danmark. Analysen er rigtig, men desværre tager regeringen ikke de nødvendige skridt for at rette op. Regeringen må sætte gang i en afgiftsreform, der nedbringer det høje danske afgiftsniveau.

* Danske Banks cheføkonom, Steen Bocian:

- Der er i talen ikke umiddelbart nye konkrete bud på, hvordan dansk erhvervsliv kan styrkes. Statsministeren forsikrer dog, at regeringen ingen planer har om nye generelle forhøjelser af afgifter, erhvervsskatter eller indkomstskatter. Det er ikke oplagt, at det er nok til at sikre vækst i en periode, hvor blandt andet Sverige og England sænker selskabsskatten markant.

* Gigtforeningens direktør, Lene Witte:

- Det er en fin gave til mange patientgrupper med en udredningsgaranti. Men hvis der ikke følger penge med, kan det let blive en snydegave. Det giver ingen mening at tro, at man kan sikre en tidligere diagnose for flere, hvis ikke der følger penge med. Flere læger og mere udstyr har selvsagt sin pris.

* Danske Skoleelevers formand, Vera Rosenbech:

- For os er det vigtigste, at vi ser på, hvordan skolen bliver en del af samfundet, der forbereder eleverne til deres videre liv, gør dem fagligt stærke og motiverer dem til at lære mere.

* Cheføkonom og vicedirektør ved CEPOS Mads Lundby Hansen:

- Statsministerens tale leverer desværre ikke nogle svar på, hvordan der skal komme vækst i dansk økonomi, og der skitseres ikke mange reformplaner. Det havde for eksempel været oplagt, at statsministeren adresserede det forhold, at svenskerne næste år sænker selskabsskatten til 22 procent. I relation til det burde hun have lagt op til at sænke selskabsskatten til 22 procent.

* Ingeniørforeningens formand, Frida Frost:

- Det forekommer noget bagvendt for mig, at regeringen på den ene side arbejder på højtryk med at lave en innovationsstrategi og på den anden side lægger op til besparelser på området, før grundlaget - innovationsstrategien - er på plads.

* Skole og Forældres formand, Benedikte Ask Skotte:

- Jeg synes, det er rigtig godt med flere timer. Vi har brug for tid til fordybelse og mestring. Mere dansk og mere matematik er væsentligt, fordi det er grundlaget for alle andre fag. Det er vigtigt, at den helhed, som statsministeren snakker om, ikke slutter med lærere og pædagoger, men også inddrager andre fagprofessionelle og ikke mindst forældre og lokalsamfund.

*Ældre Sagen, direktør Bjarne Hastrup:

- Niveauet er mange steder så lavt, at hverdagen ikke hænger sammen for de ældre. Rengøring hver tredje uge og et bad om ugen - det er ikke en anstændig levestandard. Det bliver regeringen simpelthen nødt til at gøre noget ved.

Socialpædagogernes formand, Benny Andersen:

- Det er ikke hverdagskost at høre en statsminister tale om udsatte børn i sin åbningstale til Folketinget. Det er dejligt og vidner om det nødvendige fokus på indsatsen over for de drenge og piger, der har brug for vores støtte.