DF vil ændre regler for studenterkørsel

Dansk Folkeparti vil ændre regler for studenterkørsel så alle ungdomsuddannelser får muligheden. I dag er det kun de gymnasiale uddannelser, der må.

Som reglerne er i dag, er der kun tale om studenterkørsel, når kørslen foregår i forbindelse med afslutning af en gymnasial uddannelse.

Det vil sige:

  • STX (studentereksamen, det almene gymnasium)
  • HHX (højere handelseksamen)
  • HTX (højere teknisk eksamen)
  • HF (højere forberedelseseksamen)

Der kan altså ikke gives tilladelse til studenterkørsel med elever fra andre uddannelser.

Men det vil Dansk Folkeparti nu ændre.

En af forslagsstillere er det fynske Folketingsmedlem Jens Henrik Thulesen Dahl, DF.

Folketinget skal torsdag førstebehandle forslaget:

Med forslaget pålægges regeringen at ændre bekendtgørelsen om studenterkørsel, optog m.v., så der kan gives tilladelse til studenterkørsel i forbindelse med afslutning af flere ungdomsuddannelser, end tilfældet er i dag. Forslagsstillerne ønsker, at bekendtgørelsen om studenterkørsel, optog m.v. ændres, så afslutning af ungdomsuddannelser af 2 års varighed omfattes af bekendtgørelsen.

Læs mere her