I det fynske folks tjeneste

DIF-forslag vendt mod Otterup HK

Danmarks Idrætsforbund fremsætter nu et forslag, der vil gøre det muligt at ekskludere lokale klubber, der ikke retter sig efter DIF?s retningslinjer i pædofili-sager. Forslaget, der kommer til afstemning på næste årsmøde, er direkte rettet mod Otterup HK, der tidligere har erklæret sig villige til at ansætte pædofili-dømte.

-

Danmarks Idrætsforbund fremsætter nu et forslag, der vil gøre det muligt at ekskludere lokale klubber, der ikke retter sig efter DIF?s retningslinjer i pædofili-sager. Forslaget, der kommer til afstemning på næste årsmøde, er direkte rettet mod Otterup HK, der tidligere har erklæret sig villige til at ansætte pædofili-dømte.

Det er Danmarks Idrætsforbunds bestyrelse, der vil fremsætte forslaget på næste årsmøde i maj. Forslaget skal sikre at DIF og specialforbundene kan gribe ind over for foreninger, der ikke følger retningslinjerne for hvordan pædofili-sager skal håndteres.

Hvis forslaget bliver vedtaget vil det blandt betyde:

  • At der ikke kan ansættes pædofili-dømte i nogen klubber under DIF
  • At personer, der er sigtet eller tiltalt bliver suspenderet fra den klub, hvor overgrebet har fundet sted
  • At pædofili-dømte bliver fuldstændig ekskluderet fra alle klub-aktiviteter
  • At specialforbundene kan ekskludere foreninger, der ikke følger DIF?s retningslinjer

Forslaget er direkte rettet mod blandt andet håndboldlklubben Otterup HK. I oktober udtalte formanden Henrik Svensson, at han ikke kunne se noget problem i at ansætte pædofili-dømte, hvis de havde udstået deres straf, og i øvrigt aldrig fik lov at være alene med børnene.

Disse udtalelser førte til et større offentlig skænderi mellem DIF og Otterup HK.

Det nye forslag fra bestyrelsen er en direkte konsekvens af Otterup-formandens udtalelser. Bestyrelsen ønsker med forslaget at sende et kraftigt og entydigt signal til forældre om at hensynet til børnenes tryghed har højeste prioritet.

DIF forventer dog ikke, at det bliver nødvendigt at ekskludere fx Otterup HK, men regner med at de regler vil skabe klarhed og udrydde usikkerheden om, hvordan pædofili-sager skal håndteres.