Disse uddannelser søgte Fyns unge: Færre vil være skolelærer pædagog og socialrådgiver - sygeplejersker holder skansen

Ansøgertal for de fynske erhvervsuddannelser offentliggjort i dag. Pæn søgning til datamatiker-, finansøkonom og teknologijob.

Fyn kommer til at mangle socialrådgivere, pædagoger og skolelærere de kommende år.

Det viser de netop offentliggjorte tal for kvote 1 og 2 ansøgninger til Erhvervsakademi- og professionshøjskolerne.

Ansøgere til sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg holder samlet set stort set status quo, men det er værd at bide mærke i, at uddannelsen ligesom socialrådgiver, pædagog og skolelærer over en årrække har været igennem et markant fald.

Derfor er det formentlig en ringe trøst, at ansøgertallet er stagneret dog med en overvægt, der gerne vil uddanne sig til sygeplejerske i Odense - 265 i 2024 mod 252 i 2023, mens ansøgertallet i Svendborg er faldet fra 51 til 40.

Langt dyk

Trækker man en lige linje fra 2017 til 2024 - er ansøgertallene til henholdsvis sygeplejerskeuddannelsen og uddannelserne til socialrådgiver, pædagog og skolelærer faldet med henholdsvis 48 procent, 35 procent, 42 procent og 53 procent. 

Der er derimod pæn fremgang i andre sundhedsuddannelser som radiograf og bioanalytiker.

Også fremgang

Der er også noget at glæde sig over på erhvervsuddannelser som finansøkonom, datamatiker, automationsteknolog og logistikøkonom, mens uddannelsen til markedsføringsøkonom og multimediedesigner har oplevet tilbagegang inden for det seneste år.

Samlet set oplevede UCL i Odense en mindre tilbagegang i ansøgertallet, mens uddannelserne placeret i Svendborg kunne notere en mindre fremgang.

Det er værd at bemærke, at de endelige optagelsestal først ligger fast, når dem, der ikke har fået deres 1. prioritet vælger at gøre brug af deres 2. prioritet.

Både på Fyn og andre professionshøjskolerne venter man i øjeblikket på, at regeringen spiller ud med en reform, der skal få flere til at vælge en erhvervsuddannelse.

- Vi arbejder hele tiden med at gøre studiemiljøet attraktivt og få kvalitet i uddannelsen, men jeg mener, at jeg mener, at vi har brug for hjælp udefra gennem en reform. Vi kan ikke gøre det hele selv. Og man jo se, at det man har gjort med lønnen på for eksempel pædagoger og sygeplejersker ikke har slået igennem i år, siger Kim Bøg-Jensen, direktør for sundhedsuddannelser hos UCL.

Se ansøgningernes fordeling her:

document — Ansøgninger, 0.29 MB

Oversigt

    Oversigt