I det fynske folks tjeneste

DMI varsler orange på hele Fyn

Kraftig blæst og deraf følgende risiko for forhøjet vandstand har fået Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, til at udstede et såkaldt orange varsel for hele landet.

Orange er den næsthøjeste varsels-kategori, hvor potentielt farlige og usædvanlige vejrforhold forventes.

DMI opfordrer til at være meget opmærksom og man holder sig orienteret om vejrforholdene.

Fyns Politi advarer om, at vandstanden på nordsiden af Fyn kan ventes at stige yderligere lørdag morgen, når vinden lægger sig.

Varslet lyder på, at vandstanden bliver 1,25 meter over dagligt vande.

Det kan give problemer for kystnære bebyggelser, med fortøjede både og lignende, advarer politiet.

På Storebæltsbroen frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig blæst.

Trafikadvarslen forventes først ophævet kl. 01.00.