I det fynske folks tjeneste

DN: Sælg ikke vores skove

Dansk Naturfredningsforening i Odense advarer mod Liberal Alliances forslag om at sælge ud af statsskovene

03:03

Danmarks Naturfredningsforening kalder det en dårlig ide, at Liberal Alliance vil sælge ud af statens skove for at finansiere den såkaldte naturpakke. Det svarer til at fodre hunden med den egen hale, lyder det fra formand for DN i Odense, Kurt Due Johansen.

- Du får ikke mere natur. Du skal give noget for at få noget andet. Naturpakken skulle gerne være et nettoresultat for naturen. De må finde pengene i statskassen, siger han.

For ham er den afgørende forskel, at staten ikke bare har profit som formål for skovene, men at de også skal give borgerne adgang til naturoplevelser samt sikre et varieret dyre- og planteliv. Han understreger, at han ikke er ude på at genere de private jordejere, men at han mener, at der tages større hensyn i de statsejede skove end i de private:

- Det er klart, at de private tænker på, hvordan skal jeg leve af det her. De skal genere et overskud, og det er ikke det primære mål i statsskovene.

Grundlæggende mener han, at politikerne skal glemme ideen om at sælge og beholde skovene på statens hænder.

- Hvis du spørger danskerne, så vil de naturen, og de er også villige til at betale for det, så man skal ikke sælge ud eller bortforpagte statens skove, siger Kurt Due Johansen.

Liberal Alliance ønsker, at et salg af skovene skal være med til at skaffe flere penge til naturpakken end de 89 millioner kroner, der som udgangspunkt er afsat.

- Der er statslige skovarealer uden høj naturværdi, som vi ikke får ret meget ud af. Dem vil vi frasælge, fordi staten simpelthen ikke er ret god til at drive skov, siger det fynske folketingsmedlem Merete Riisager (LA) til TV 2/FYN.

Hun afviser, at et frasalg kan betyde, at danskerne får ringere adgang til naturen. Fx er der love om, at man ikke må opholde sig i private skove efter solnedgang eller bevæge sig uden for stierne. Men det er et spørgsmål om at få lavet de rette servitutter, lyder det fra Merete Riisager:

- Når man frasælger skov, skal man naturligvis gøre det under nogle vilkår, som gør, at danskerne fortsat har adgang til at komme i skoven.