I det fynske folks tjeneste

DN vil have nationalparker i havet

Danmarks Naturfredningsforening (DN) vil have nationalparker til havs. også ved Fyn.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) vil have nationalparker til havs. Også ved Fyn.

DN foreslår otte såkaldte maritime nationalparker fra øst til vest af det danske søterritorium. Selv om folk ikke kan sætte fod der, er her ligeså store naturværdier at beskytte som på landjorden.

- Selv om vi har iltsvind, fiskedød og forurening, findes der under overfladen enestående naturområder med farvestrålende og spektakulært liv. Desværre er mange af dyre- og plantearterne i dag pressede af menneskelig adfærd. Søanemoner, boble- og stenrev samt muslingebanker er nogle af havets skjulte skatte, som de nye maritime nationalparker skal bevare, siger DN's præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen.

DN foreslår Lillebælt og Det Sydfynske Øhav som nationalparker.

Det er områder, som i dag hører under EU's habitats- og fuglebeskyttelsesområder. Men det forhindrer ikke, at der både må fiskes med bundtrawl og udvindes sand og sten, der forstyrrer havmiljøet. Og det vil DN have stoppet.

DN foreslår, at der også oprettes oplevelsescentre blandt andet med adgang for dykning og snorkling i tilknytning til de maritime nationalparker.

/ritzau/