Dobbelt så mange brevstemmer som sidst

Borgerne har indtil nu vist øget interesse for det tre-dobbelte valg d. 20. november. I de større fynske kommuner er antallet af brevstemmer dobbelt så højt som sidst, der var valg.

-

Borgerne har indtil nu vist øget interesse for det tre-dobbelte valg d. 20. november. I de større fynske kommuner er antallet af brevstemmer dobbelt så højt som sidst, der var valg.


De seneste par dage har der ind imellem være pres på i Folkeregisteret i Odense, hvor man skal brevstemme.


Til og med i mandags havde 344 brevstemt til amts- og kommunalvalget, mens 290 havde stemt til folketingsvalget. For begge valg gælder det, at antallet af brevstemmer her 14 dage før valget er mere end dobbelt så stort, som ved sidste valg.


Tredobling i Nyborg
Tendensen er endnu tydeligere i Nyborg, hvor der nu er tre gange så mange, der har stemt til kommunalvalget som i 1997 på det tilsvarende tidspunkt. Det er 66 nu mod 19 for fire år siden. Nyborgenserne har også været mere interesserede i at brevstemme til folketingsvalget end sidst. Her er 24 stemmer fordoblet til 47 i år.


I Svendborg Kommune havde 186 brevstemt til amts- og kommunalvalget, da rådhuset lukkede i går. Det er mere end en fordobling i forhold til sidst. På samme tid i 1997 var det 72, der havde sat det kommunale kryds.


Frygt for kaos
De mange brevstemmer skyldes muligvis frygten for valgkaos og lange køer på selve valgdagen.


\"Nogle borgmestre har offentligt sagt, at det kan være en god idé at brevstemme i forvejen for at mindske kaoset d. 20. november, hvor borgerne skal stemme i to omgange\", siger valgforsker Roger Buch Jensen fra SDU, Odense Universitet.


Tvivl om højere stemmeprocent
Om den øgede forhåndsinteresse for valget også giver en højere valgdeltagelse samlet set er svært at konkludere.


\"Man kan normalt ikke udlede noget som helst af antallet af brevstemmer\", fastslår Roger Buch Jensen.


Han henviser til de to foregående folketingsvalg. Her  udgjorde brevstemmerne en højere procentdel ved valget i 1994. Alligevel var den samlede valgdeltagelse højest i 1998.