I det fynske folks tjeneste

Dødsfald på Fangelvej: Eksperter savner kompetencer på bosteder

Mere end hver syvende botilbud har større problemer med patientsikkerheden. Alligevel er der ingen lovmæssige krav til de ansattes sundhedsfaglige kompetencer.

Det var her på Botilbuddet Fangelvej, at en mor den 20. maj fandt sin datter død. Foto: Pernille Gram

Selvom der bor borgere på landets botilbud, som får stærk medicin - eksempelvis Leponex som indeholder stoffet Clozapin, som efter alt at dømme var årsagen til at en kvinde i maj måned døde på botilbuddet Fangelvej i Odense - er der ingen krav til de ansattes sundhedsfaglige kompetencer. 

Det vækker bekymring hos flere eksperter.

- Der er en forskel på, om personalet har at gøre med en dybt forankret ting i sin uddannelse, eller om det er noget, man som ansat lærer på baggrund af et kort kursus, siger Jimmi Nielsen, der er overlæge i Region Hovedstaden og professor i psykofarmaka.

Læs også Dødsfald på Fangelvej: Her er de spørgsmål, som kommunen vil have svar på

Han bakkes op af Gitte Ahle, som er formand for Dansk Psykiatrisk Selskab.

- De sundhedsfaglige krav til bosteder, hvor der behandles så syge mennesker med stærk medicin, skal være svarende til de krav, der er, hvis du er indlagt i den regionale psykiatri, siger Gitte Ahle.

Hver syvende botilbud har større problemer

En gennemgang, som TV 2/Fyn har foretaget, viser, at der den 25. september var offentliggjort 79 tilsynsrapporter fra landets bosteder på Styrelsen for Patientsikkerhed. 12 botilbud har fået et påbud, hvilket vil sige, at mere end hver syvende botilbud har større problemer med patientsikkerheden. 

Yderligere 50 botilbud har fået en henstilling på grund af mindre problemer med patientsikkerheden. Kun 15 ud af 79 botilbud har ingen problemer med patientsikkerheden. 

Læs også Tre ansatte fyret: Mor fandt sin datter død på botilbud

Får et bosted et påbud, er det som regel, fordi styrelsen vurderer, at der er større problemer med patientsikkerheden. En henstilling skyldes mindre problemer med patientsikkerheden. 

Styrelsen for Patientsikkerhed varsler lige nu om en ny erfaringsopsamling fra deres tilsyn med bostederne i 2018. Men i den seneste opsamling, som Styrelsen for Patientsikkerhed udgav i efteråret 2018, var der en sønderlemmende kritik af forholdene og indsatserne. 

Her stod blandt andet:

“At bosteder traditionelt ikke opfatter sig som behandlingssteder i sundhedsfaglig forstand, på trods af, at der foregår sundhedsfaglig behandling, herunder medicinering af mange beoere på landets bosteder.”

Eksperter savner kompetencer på botilbuddene

Jeg bliver ked af, at man ikke tager de sygdomme, som sindssygdomme er, mere alvorligt i et rigt land som Danmark

Gitte Ahle, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab

Der er ingen lovmæssige krav til de ansattes sundhedsfaglige kompetencer på botilbuddene. Det slog tidligere socialminister Mai Mercado fast i et svar til socialudvalget i april. Her skrev hun:

“Der er ikke i lovgivningen fastsat krav til personalets kompetencer på botilbud.“

Men både Jimmi Nielsen og Gitta Ahle savner, at der bliver fastsat nogle mere håndfaste krav til personalet på landets botilbud.

Læs også Fangelvej: Flere partier fjerner det fulde ansvar fra medarbejderne

- Noget af udfordringen er at personalet ikke er et traditionelt sundhedsfagligt personale. Man har ikke sygeplejersker og social- og sunhedsassistenter. Og især når det kommer til medicinhåndteringen, er det en udfordring, når store dele af personalet ikke er sundhedsfagligt, siger Jimmi Nielsen.

- Der er meget stor forskel på behandligen på tværs af landet og vi ser mange bosteder, som ikke har de optimale kompetencer til at håndtere patienterne. Jeg bliver ked af, at man ikke tager de sygdomme, som sindssygdomme er, mere alvorligt i et rigt land som Danmark, siger Gitte Ahle.