Dom ændrer ikke praksis i boligforeninger

En dom fra boligretten i Århus der giver Brabrand Boligforening lov til at smide familierne med kriminelle børn ud af deres lejlighed, får ingen betydning for de fynske boligforeninger.

Ifølge Henning Kirk Christensen der er direktør i Højstrup Boligforening, ændrer dommen ikke på den praksis som foreningen anvender i eksempelvis Vollsmose.

Allerede som reglerne er i dag kan man smide familier ud hvis de er til gene for naboerne, blandt andet hvis familiemedlemmer begår forbrydelser mod naboerne.

Ifølge Henning Kirk Christensen smider Højstrup Boligforening hvert år tre-fire familier ud af deres lejlighed fordi de er til alvorlige gene for naboerne.

Henning Kirk Christensen der også er formand for Boligselskabernes Landsforening, mener altså ikke at dommen ændrer praksis på området, men håber at det får urolige lejere til at få øjnene op for hvilke konsekvenser det har, hvis man overtræder reglerne.