I det fynske folks tjeneste

Dom for Facebook-trusler mod Nyborg-politikere udsat

Sonja Marie Jensen, der vidnede i Vestre landsret i dag. Foto: Henrik Bisgaard

Først den 6. december bliver det afgjort, om en 54-årig mand fra Løgstør skal straffes eller frifindes i en sag, hvor han på Facebook truede Nyborgs byrådsmedlemmer med, at de skulle have deres huse brændt ned.

I Vestre Landsret i dag lagde anklageren op til 60 dages betinget eller ubetinget fængsel for udtalelsen på  byrådsmedlems Carsten Kudsks (DF) hjemmeside.

Forsvareren plæderede for frifindelse som i byretten, hvor manden blev frifundet for at have opfordret til en forbrydelse, hvilket er strafbart ifølge straffeloven.

Sagen var meldt til politiet af byrådsmedlem Sonja Marie Jensen (S) og hun vidnede i dag i retten sammen med viceborgmester og partifælle Vibeke Ejlertsen. 

I byretten i Aalborg tidligere på måneden kunne den 54-årige mand fra Løgstør godt nok erkende, at han havde skrevet ordene, men han oplyste også, at han ikke havde haft til hensigt at opfordre til rent faktisk at sætte ild til andre folks huse.

Kriminalforsorgen har vurderet, at den 54-årige ikke er egnet til at afsone en evt. dom med samfundstjeneste.