Principiel afgørelse: Fynbo dømt for at hjælpe med ulovlig streaming

Tirsdag faldt der dom i en Højesteretssag, hvor en fynbo blev dømt for at vejlede personer i at bruge den ulovlige streamingtjeneste Popcorn Time.

En fynbo blev tirsdag idømt seks måneders betinget fængsel og samfundstjeneste for at vejlede personer i at bruge den ulovlige streamingtjeneste Popcorn Time. Det gjorde han via sin egen hjemmeside popcorntime.dk, hvor han havde en vejledning, som personer kunne læse for ikke at blive opdaget i at streame ulovligt på Popcorn Time.

- Han er skuffet over dommen, fordi han selv fortæller, at han bare har beskrevet et faktum, som der i øvrigt er hundredetusind andre hjemmesider, der også beskriver, fortæller advokat Lars Henriksen, der er forsvarer for den dømte.

Ud over fængsel og samfundstjeneste fik fynboen konfiskeret omkring 505.000 kroner, som er fortjenesten for at have haft reklamer på hjemmesiden. Han skal derudover også betale sagens omkostninger for Byretten og Østre Landsret som konsekvens af, at han er blevet dømt i Højesteret.

Dommen som fynboen fik tirsdag i Højesteret er en stadfæstelse af Byrettens dom.

- Nu kan man jo stille spørgsmål ved, hvor meget omtale man skal give på en hjemmeside, før man bliver medvirkende til generelle forbrydelser. Jeg kunne godt nævne et par hjemmesider, som man nu formegentlig kan gå løs på med de samme principper, siger Lars Henriksen.

Begrundelsen for Højesterets afgørelse var, at når man kalder sin hjemmeside popcorntime.dk betyder det, at man identificerer sig med det ulovlige produkt. Derudover mener Højesteret, at vejledningen på hjemmesiden udgør medvirken til ulovlig streaming.

Tilladelse til Højesteret

Efter den 41-årige mand blev dømt i Østre Landsret søgte mandens forsvarer, Lars Henriksen, om at få sagen for Højesteret. Det kræver en særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, da de skal vurdere, om sagen er af så principiel karakter, at landets højeste retsinstans skal tage sagen op. 

I dette tilfælde er sagen af principiel karakter, da fynboen, der tirsdag blev dømt i Højesteret, ikke er tiltalt for at streame ulovligt, men snarer for at have vejledt andre i at streame ulovligt på Popcorn Time. For den dømtes forsvarsadvokat, kan det ændre ved, hvordan man kan ytre sig på internettet.

- Man rykker med den her sag lidt ved de principper, vi hidtil har brugt for, hvad man må skrive på internettet efter min opfattelse, siger Lars Henriksen. 

Overvejer Menneskerettighedsdomstolen

Højesteret er den højeste appelinstans i Danmark, men i nogle tilfælde kan en sag blive indbragt for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

- I den her sag kunne man overveje, om der er et ytringsfrihedsproblem, forklarer forsvarsadvokaten og fortsætter: 

 - Nu vil jeg selvfølgelig læse Højesterets dom, og så vil jeg vurdere, om vi skal indbringe sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.