Dom i sag om flybrændstof: Middelfart-direktør fik betinget fængsel på fire måneder

Sagen forventes at skulle prøves i landsretten, og dermed kan der let komme til at gå et år eller mere inden en endelig dom i sagen. I første omgang har forsvarerne udbedt sig betænkningstid.

Middelfart-selskaberne Dan-Bunkering og Bunker Holding blev ved retten tirsdag idømt bøder på 30 og 4 millioner kroner. Der beslaglægges godt 15 millioner kroner.

Direktøren for Bunker Holding, Keld Demant idømmes fængsel i fire måneder betinget. Dommen er betinget af en prøvetid på et år.

Middelfart-selskaberne Dan-Bunkering, Bunker Holding samt Bunker Holdings direktør Keld Demant fik tirsdag klokken 10.00 den længe ventede dom i sagen om salg af flybrændstof, der ifølge Bagmandspolitiet blev brugt til at bombe Syriens civilbefolkning.

Mens dommer Jens Lind læste dommen op og begrundede præmisserne for afgørelsen, hvilede manges øjne på Keld Demant, direktør for moderselskabet Bunker Holding og bestyrelsesformand i Dan-Bunkering.

Se domsafsigelsen.
Fotograf: Fotograf: Danmarks Radio Redigering: Søren Stjerne

Han blev dømt for uagtsomhed og passivitet i sagen og fire måneders betinget fængsel. Han er ikke tidligere straffet, og dommer Jens Lind lagde også vægt på, at sagen har været længe undervejs.

Men dommen slår altså også fast, at topdirektøren i hvert fald senest ved de sidste otte handler burde have gennemskuet, at der var risiko for, at russerne brugte brændstoffet til at bombe den syriske lokalbefolkning med.

Dan-Bunkerings kontor i Kaliningrad vidste, at det var det var det russiske forsvar, der var aftager, og det burde have vakt mistanke, at russerne pludselig ville købe flybrændstof i stedet for fuelolie, netop som man startede bombetogterne i Syrien, mente retten.

Se hele dommen her:


Bagmandspolitiets krav var bøder på sammenlagt 400 millioner kroner, men dommer Jens Lind oplyste, at der ikke er retspraksis på området, og at retten selv har måttet fastsætte grænser. Her har man ladet sig inspirere af den reelle fortjeneste ved handlerne.

Bagmandspolitiet mente, at bøderne burde læne sig op af domme om hvidvask.

Sagen har i mere end to år klæbet ubehageligt til den succesfulde fynske bunker-koncern, der er verdens største leverandør af fuel-olie til skibstrafikken med en omsætning på 60 milliarder kroner om året og 1500 ansatte.

Bagmandspolitiets afdækning af salg af 172.000 ton flybrændstof til det russiske forsvar fra 2015-2017 har ridset i lakken på de fremragende økonomiske resultater, der i årevis har fulgt Middelfart-koncernen og skabt en nærmest royal aura over de dygtige købmænd fra Vestfyn.

Sagen er blevet bemærket internationalt og har ifølge fagmediet ShippingWatch også fået den kritiske lup frem hos Dan-Bunkerings samhandelspartnere og kreditgivere.

For hvor naiv kan man egentlig være, når man ikke overvejer, hvorfor kunderne pludselig skiftede fra at ville handle bunkerolie til flybrændstof, ville have omlastet indholdet midt i rum sø til en ny destination, mens EU havde nedlagt sanktioner mod salg til Assad-regimet, der bombede sin egen befolkning.

Ifølge Bagmandspolitiet, SØIK, var det usandsynligt, at Keld Demant og Bunker-koncernen ikke kunne regne den ud. Og det var retten enig i.

Derfor var kravet fra Bagmandspolitiet inden dommen i dag, at Keld Demant, direktør i Middelfart-selskabet Bunker Holding, burde i fængsel i to år, og at.Middelfart-selskaberne Bunker Holding og Dan-Bunkering skulle idømmes en bøde på henholdsvis 81 millioner og 319 millioner kroner, og at fortjeneste på 17 millioner kroner burde beslaglægges til statskassen.

Forsvarerne har under hele sagen lige så stålfast fastholdt, at der intet ulovligt er foregået, og at Keld Demant er uskyldig.

Efter dommen i dag udbad samtlige tre forsvarere sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.

To af domsmandsrettens tre medlemmer mente, at Dan-Bunkering fra første handel burde have indset, at man overtrådte sanktionerne, mens et enkelt medlem mente, at det burde have været klart ved de sidste otte handler, hvor man var blevet advaret af Erhvervsstyrelsen.

Efter at Erhvervsstyrelsen i 2016 gjorde opmærksom på, at Middelfart-selskaberne muligvis overtrådte EU's handelssanktioner med Syrien, havde Dan-Bunkering og Bunker Holding foretaget en intern undersøgelse og spurgt advokatfirmaet Kromann Reumert til råds. Herfra var der ifølge Dan-Bunkering ingen advarselslamper.

Den EU-forordning, som Bagmandspolitiet mener, Middelfart-selskaberne har overtrådt, gælder slet ikke flybrændstof solgt til Rusland, lød argumentet desuden fra forsvarerside.

Men det argument tilsidesatte retten. Russernes brug af brændstof i Syrien, er en overtrædelse af EU-sanktionerne konkluderede retten

Det anses for sandsynligt, at sagen vil blive afprøvet i landsretten.

I givet fald kommer sagen til at hænge som en skygge over Middelfart-firmaet en rum tid endnu.