Doman udskudt igen

Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune besluttede  tirsdag endnu en gang at udskyde afgørelsen om den såkaldte Doman-metode. Metodens fortalere mener den bevisligt hjælper ved genoptræning af hjerneskadede.

-

Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune besluttede  tirsdag endnu en gang at udskyde afgørelsen om den såkaldte Doman-metode. Metodens fortalere mener den bevisligt hjælper ved genoptræning af hjerneskadede.

Det var ventet at Børn- og Ungeudvalget tirsdag ville afgøre, om Odense Kommune vil gennemføre et to-årigt forsøg med Doman-metoden i behandlingen af senhjeneskadede.

Men politikerne vil have belyst nogle juridiske aspekter i sagen, inden de beslutter sig. Derfor udsatte de afgørelsen i 14 dage.

På forhånd tegner der sig et flertal imod, fordi Socialdemokratiet og SF er modstandere, selvom Socialministeriet direkte har opfordret Odense Kommune til at gennemføre forsøget.

Doman-metoden kommer fra USA og går - forenklet sagt - ud på at pårørende helliger sig genoptræningen af den hjerneskadede på fuld tid.

Forsøget skulle gå ud på at kommunen erstatter de pågældendes tabte arbejdsfortjeneste, så man kan få at se, om metoden også virker.