Dommer om dømt 20-årig: - Vidste han delte billeder af døde

Retten afviser, at 20-årig delte billeder som psykisk bearbejdning.

Det er ikke troværdigt, at den unge mand, der tog billeder fra ulykkes-toget på Storebælt, ikke skulle have vidst, at han delte billeder og videoer af døde mennesker.

Det slog retten i Svendborg fast, da den torsdag afsagde dom i sagen, hvor den dengang 19-årige mand blev idømt ti dagsbøder af 2.000 kroner. 

Det er ellers, hvad den tiltalte selv forklarede i retten.

"Der er døde mennesker over alt"

Et vidne i toget, Uffe Gjedsig fra Svendborg, havde forklaret den dømte, at han tog billeder af legemsdele og andet biologisk materiale fra mennesker på vægge, gulv og andre steder.

Og det vidste han tilsyneladende også godt, fastslår dommeren i præmisserne for dommen.

I hvert fald fremgår det fra den tiltaltes Messenger fra den 2. januar 2019, at han klokken 7.51 sendte videoen til DR, og klokken 7.57 til en bekendt, og at han kl. 7.58 skrev to beskeder, hvor der stod: "Der er døde mennesker over alt " og "der ligger blod og ribben og mennesker døde overalt".

- Retten finder på denne baggrund, at den tiltalte var bekendt med, at der var legemsdele og andet biologisk på billederne og videoen - i hvert fald fra klokken 7.57, og at han på trods heraf fortsatte med at dele billederne og videoen mange gange, herunder blandt andet Politiken, svensk TV 4, Associated Press og adskillige andre privatpersoner, hedder det.

Retten konkluderer også, "at billederne og videoen viser nogle af de afdøde personers beklædning, ligesom man kan se legemesdele fra de afdøde. Disse detaljer vil hos de pårørende kunne føre til identifikation af de pågældende. På den baggrund, anses det åbenbart at billederne kan forlanges unddraget en bredere offentligheden."

Tror ikke på tiltalte

Dommeren fastslår, at han ikke tror på den unge mands forklaring om, at han optog og delte video og billeder som en del af en psykisk bearbejdelse efter den traumatiske hændelse.

Han straffes også for at have taget et billede af vidnet Uffe Gjedsig uden at have spurgt om lov.

Det taler som formildende omstændighed, at han ikke har modtaget betaling for billedmaterialet, og at han selv befandt sig i toget og derfor formentlig har været delvist i chok.