I det fynske folks tjeneste

Dømt for vold mod lærer

En 17-årig elev fra Den Maritime Småskole på Nakkebølle er blevet dømt for vold mod lærer og trusler mod vidner.

Den 17-årig elev på Den Maritime Småskole på Nakkebølle ved Faaborg slog flere gange en lærer og truede både læreren og hans familie.

Tre gange slog den 17-årige læreren i nakken og en gang direkte mod ansigtet.

Derudover truede han med mere vold mod læreren og dennes familie, hvis han anmeldte episoden, der fandt sted for tre måneder siden.

Læreren valgte dog at anmelde overfaldet og truslerne, og sagen mod den 17-årige blev mandag behandlet ved retten i Svendborg.

Den 17-årig er tidligere straffet for vold og idømt en såkaldt ungdomssanktion.

Den 17-årige blev dømt skyldig i henhold til Straffelovens § 244 om vold og § 123 om trusler mod vidner. Dommen lød på yderligere 3 måneders forlængelse af ungdomssanktionen. Den 17-årige modtog dommen.

Den dømte er elev på Den Maritime Småskole på Nakkebølle. Hvorimod den voldsramte er reelt ansat som pædagogmedhjælper på Småskolen ved Nakkebølle Fjord, men Småskolerne betegner alle de ansatte som lærere. Voldsepisoden foregik uden for skoletid.

Forstander Else Jeppesen fra Den Maritime Småskole på Nakkebølle, hvor eleven fortsat er, ønsker ikke at kommentere dommen.

Straffeloven

§ 123. Den, som med trussel om vold forulemper, eller som med vold, ulovlig tvang efter § 260, trusler efter § 266 eller på anden måde begår en strafbar handling mod en person, dennes nærmeste eller andre med tilknytning til denne i anledning af personens forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år.

§ 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.