Dramatisk fund fra jernalderen

Mellem stolpehuller fra huse, ildsteder og affald fandt arkæologer fra Odense Bys Museum skelettet af et lille barn. Liget blev anslået til at være 2-5 år, et yderst sjældent fund.

-


Hjerneskallen fra det lille barn

Mellem stolpehuller fra huse, ildsteder og affald fandt arkæologer fra Odense Bys Museum skelettet af et lille barn. Liget blev anslået til at være 2-5 år, et yderst sjældent fund.

Uden for gravpladsen
Fundet blev gjort under udgravningen af en jernalderboplads fra ca. 250 e.Kr.f. i Odense-området Seden Syd. Barnet var ikke begravet på en gravplads, nærmere i et hul, så der er tale om en såkaldt særbegravelse.

Da børn i al almindelighed ikke blev anset som medlemmer af samfundet, før de havde nået en vis alder, blev deres lig ikke begravet, men lagt andre steder end på de almindelige gravpladser.  Arkæologerne kan se, at der generelt er tegn på manglende børnegrave på jernalderens gravpladser.

Usædvanligt fund
Liget er et usædvanligt fund, da de fleste knogler bliver nedbrudt i jorden, men det giver endnu et indblik i en hverdag fra jernalderen. Der findes kun to andre eksempler på særbegravelser på Fyn, begge fra Odense-området.

LINK

Se Odense Bys Museers hjemmeside

Da barnet blev fundet var der ingen tegn på, at det var et gravsted, der lå fx ikke gravgaver ved barnet. Og den egentlige gravplads lå kun få hundrede meter derfra.

Ubarmhjertig tid
De fynske arkæologer ser det som et meget detaljeret fund, som understøtter deres viden, om at jernalderen var en hård og ubarmhjertig tid - også for børnene.

Udgravningerne vil fortsætte endnu et par dage.