Drenge drikker - piger ryger

Drenge i folkeskolens ældste klasser er oftere fulde end jævnaldrene piger. Tilgengæld ryger pigerne flere smøger end drengene. Det viser en ny undersøgelse, som Fyns Amt har fået lavet af de unges forbrug af tobak og alkohol. Undersøgelsen viser også, at de unge i høj grad kopierer forældrenes dårlige vaner.

-

Drenge i folkeskolens ældste klasser er oftere fulde end jævnaldrene piger. Tilgengæld ryger pigerne flere smøger end drengene. Det viser en ny undersøgelse, som Fyns Amt har fået lavet af de unges forbrug af tobak og alkohol. Undersøgelsen viser også, at de unge i høj grad kopierer forældrenes dårlige vaner.

Hver tiende pige på 15 år ryger dagligt cigaretter. Blandt drengene på denne alder er det kun hver 25. der dagligt ryger. Og blandt de 16-årige er tendensens den samme - 17 procent af pigerne ryger, mens \"kun\" 11 procent af drengene ryger.

Men når det gælder forbrug af alkohol, er det drengene der fører. I 7. klasse drikker 14 procent af drengene jævnligt alkohol, mens kun syv procent af pigerne gør det. I 9. klasse er tallene steget, så 57 procent af drengene jævnligt drikker alkohol, mens 42 procent af pigerne jævnligt nyder alkohol.

Hjælp fra amtet
I forhold til tidligere undersøgelser er der tale om en stigning i forbruget af alkohol hos eleverne i folkeskolen. Underssøgelsen afslører også, at de unge er meget påvirket af forældrenes holdning og vaner, og det vil Fyns Amt forsøge at ændre på.

\"Det er vigtigt, at børn og unge forstår, at de ikke behøver at kopiere de voksnes alkoholkul-tur. Derfor må både forældre og professionelle gøre, hvad de kan for at udskyde de unges alkoholdebut og hjælpe dem til fortsat at være røgfrie\", siger formanden for amtets Forebyggel-ses- og Sundhedsudvalg, Bo Libergren(V).

Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer udsendt til 31 tilfældige folkeskoler på Fyn.