I det fynske folks tjeneste

Driften hænger ikke sammen på Valdemars Slot

Egenkapitalen yderligere belastet efter det hidtil største underskud på det kendte sydfynske slot.

Foto: Lars Chr. Nielsen

Der skal tålmodige penge til at holde Valdemars Slot kørende, og det er der fortsat, selv om det sydfynske slot skranter og har svært ved at få en forretning ud af bygninger og tilhørende jorde.

I det seneste regnskabsår var underskuddet på knap 7 millioner kroner mod 4,5 millioner året i forvejen, viser det netop offentliggjorte årsregnskab.

Formuen - den såkaldte egenkapital - er i minus med 11,2 millioner kroner.

Valdemars Slot er vurderet til 80 milloner kroner og belånt med pant hos kreditforeningen for 44 millioner kroner.

Derudover er der ejerpantebreve for 10 og 17 millioner kroner deponeret som sikkerhed for realkreditlån og "lån fra tredjemand".

I alt har Valdemars Slot såkaldt anden gæld for 40 millioner kroner.

Hvem, der har "anden gæld" til gode, er ikke oplyst, man der har været spekuleret i, at det er Caroline Flemings tidligere mand Rory Fleming.

Han sidder også i bestyrelsen.

Det fremgår af ledelsesberetningen, at årets resultat er som forventet af ledelsen som følge af underskud på ejendommens drift.

Årets resultat er påvirket af de fortsat betydelige omkostninger til den videre genopretning af det fredede og historiske bygningsanlæg, der medfører et driftsunderskud af den primære drift på 3,6 millioner kroner, oplyses det.

- Selv om der er sket forbedringer, kan de ikke kan generere overskud, og driften er fortsat afhængig af at der stilles kapital til rådighed, som også er sket i det foregående år, hedder det.

Selv om selskabets fortsatte drift er forbundet med en vis usikkerhed, er det ledelsens vurdering at, der er opnået tilsagn om den nødvendige kredit.

Caroline Fleming har tidligere oplyst til medierne, at det er hendes13-årige søn Alexander, der skal overtage Valdemars Slot efter hendes far, Niels Krabbe Iuel-Brockdorff, der døde tidligere på året.