I det fynske folks tjeneste

Drikkevandet reddet i Søndersø

Et hidtil ukendt reservoir med rigelige mængder af drikkevand betyder at borgerne i Søndersø også de kommende år kan få rent drikkevand fra deres lokale vandværk.

-

Et hidtil ukendt reservoir med drikkevand betyder at borgerne i Søndersø også de kommende år kan få rent drikkevand fra deres lokale vandværk.

Vandværket i Søndersø har længe været truet af omfattende forurening. Både nitrat fra landbruget, forurening fra sprøjtegifte og forurening fra 31 grunde i Søndersø by har truet de nuværende lagre af drikkevand.


Landbruget behøver ikke frygte begrænsninger - Fyns Amt har fundet nyt vanddepot

Men nu er redningen pludselig dukket op fra undergrunden. Tre kilometer nordøst for Søndersø har Fyns Amt fundet et dybtliggende og velbeskyttet grundvandsmagasin med rent drikkevand i rigelige mængder. Dermed er forsyningen af rent drikkevand til borgerne i Søndersø sikret i mange år frem.

Samtidig betyder fundet af det nye vandmagasin, at Fyns Amt undgår nye begrænsninger på landbruget i området.

- Denne løsning forbedrer forsyningssikkerheden, da vandet pumpes op fra et godt beskyttet grundvandsmagasin. Vi lægger desuden vægt på, at denne løsning er billigst og betyder færrest begrænsninger for landbruget, siger formanden for amtets Trafik- og Miljøudvalg, Poul Weber(V).

Amtet vil dog ikke udelukke, at der på længere sigt skal ske en reduktion i udledningen af nitrat fra landbruget.