I det fynske folks tjeneste

Dropper straf for tunnelvandring

To unge mænd, der som hobby opsøgte farlige steder for spændingens skyld, slipper efter alt at dømme for en tur i spjældet.

En decemberaften i 2004 gik to unge mænd en tur i det nordlige tunnelrør til Storebæltsforbindelsen i Korsør. Alligevel slipper de for straf, fordi sagen har trukket ud.

En opsynsmand opdagede at mændene gik i tunnelen, hvilket betød at togene blev forsinket med 11 og syv minutter, fordi de måtte sænke farten.  

Sagen har trukket ud

Anklagemyndigheden mente at det forstyrrede jernbanedriftens sikkerhed, men fordi mændene aldrig er mødt op i retten, har sagen trukket ud i flere år. 

Onsdag blev mændene dog tvunget til at møde i retten. Men dommeren konkluderede, at sagen ikke var så alvorlig, at straffeloven var overtrådt.

Den 22-årige blev kendt skyldig for at opholde sig på jernbanesporene, men dommeren mente end ikke, at det skulle koste en bøde. 

Lige nu overvejer anklagemyndigheden om den 22-åriges kammerat også skal stilles for en dommer.