DSB-direktør forventer fald i passagerindtægter i 2016

Sporarbejde på Fyn vil også i 2016 koste DSB kunder, der rejser over Storebælt, siger Flemming Jensen.

DSB fremlagde tirsdag regnskab for tredje kvartal af 2015. Heri kunne man læse, at trenden med lavere passagerindtægter fortsætter gennem 2015. Og den stopper næppe i 2016, siger DSBs administrerende direktør, Flemming Jensen.

- Der er den logiske forklaring, at vi i år er hårdt ramt - ligesom vi også vil blive næste år - af de mange tilfælde af sporarbejde primært på Fyn, siger han.

- Der har været budgetteret med, at vi vil se et fald af kunder, der rejser over Fyn. Til gengæld har vi set en pæn vækst på S-togstrafikken og regionaltogstrafikken.

De faldende passagerindtægter dækker dermed ikke over et fald i antal passagerer hos DSB overordnet set. Tværtimod, oplyser Flemming Jensen.

På trods af de mange tilfælde af sporarbejde kan DSB notere sig en lille forbedring i tilfredsheden blandt kunderne. Det viser selskabets egne tilfredshedsundersøgelser i hvert fald.

Regnskabet for de første ni måneder i år afslører også, at overskuddet er faldet med 40 procent i forhold til samme periode sidste år.

Ifølge Flemming Jensen skyldes resultatnedgangen ekstraordinære forhold både sidste år og i år.

- Sidste år havde vi en stor engangsindtægt på grund af salg af nogle grunde, blandt andet det gamle DSB-hovedkvarter inde i Sølvgade, fortæller han.

- Modsat har vi i år haft nogle engangsudgifter, som primært relaterer sig til IC4-togene. De har blandt andet haft et lidt andet kørselsmønster, end vi havde troet. I regnskabet skal de afspejle den værdi, de har. Derfor må vi nedskrive deres værdi.

Korrigerer man for de to faktorer, er resultatet før skat forbedret med 41 millioner, oplyser DSB.

Dermed ender overskuddet forud for sidste kvartal på 289 millioner kroner. Samlet set har DSB opjusteret forventningerne til sit samlede årsregnskab.