DSB lover flere tog til tiden

DSB garanterer flere tog til tiden til og fra Fyn.

DSB har nu fastsat nye mål for rettidigheden i 2008. Det er disse mål, der benyttes til at beregne, hvor, hvornår og til hvem af de omkring 35.000 tilmeldte pendlere, der skal have udbetalt rejsetidsgaranti.

På 11 ud af 18 strækninger forventer DSB at kunne til at sætte en bedre regularitet i udsigt i 2008 end lovet for 2007. Det gælder for eksempel for strækningerne København-Odense, Odense-Svendborg og Odense-Fredericia.

Pendlerrejsetidsgarantien er DSB's varedeklaration og skal vise, hvad pendlerne kan forvente af DSB i 2008. Der lægges derfor vægt på strækning for strækning så præcist som muligt at fortælle pendlerne, hvad de kan forvente i det kommende år.