DSB vil rykke Odense bymidte tættere på Banegårdscentret

DSB Ejendomme har sendt et forslag til Odense Kommune om, hvad det gamle godsareal mellem Banegårdscentret og Ruggårdsvej skal bruges til. Forslaget kan få stor betydning for, hvor tyngden i bymidten kommer til at ligge.

Forslag om brug af gamle godsarealer

DSB Ejendomme har sendt et forslag til Odense Kommune om, hvad det gamle godsareal mellem Banegårdscentret og Ruggårdsvej skal bruges til. Forslaget kan få stor betydning for, hvor tyngden i bymidten kommer til at ligge.


Der er tale om et meget foreløbigt forslag, der mest handler om, hvordan bygningerne på arealet kunne se ud. Hvad bygningerne skal indeholde er helt åbent.


Men DSBs ejendomschef, Steen Schmidt, forestiller sig, at f.eks. Toldkammerbygningen og en del af Pakhuset kan bevares, så der kan være butikker, kontorer og måske det multihus, som der tales så meget om i Odense netop nu. DSB ser også gerne, at der bygges et hotel i tilknytning til banegården.


Desuden foreslår DSB bygning af en cykel- og gangbro over skinnerne til rutebilstationen. På den måde forbindes det tidligere godsareal med området ned mod havnen, der betragtes som et kommende udviklingsområde.


DSB lægger ikke skjul på, at forslaget tjener statsbanernes egne interesser. Dels stiger områdets værdi, når det er fastlagt, hvad der skal være, inden det sælges. \"Dels håber vi at få indflydelse på, at arealet bruges til noget, der får flere til at vælge toget\"; siger Ejendomschef Steen Schmidt.


Odense Kommune har fra starten været inddraget i arbejdet med forslaget. Kommunens primære interesse i forslaget er i første omgang, at det er foreslået at placere et musik-, kongres-, og kulturhus på det gamle godsareal. Det såkaldte multihus.


\"Derfor indgår DSBs forslag i sammenhæng med det i det videre arbejde med multihuset\"; siger Carsten Henriksen, Byplankontoret. Det sker første gang onsdag, hvor det er på dagsordenen til byrådsmødet.


Der er dog lang vej endnu. Først til næste år tager byrådet stilling til om der overhovedet skal arbejdes videre med planerne om et multihus. Om det i givet fald skal ligge på godsarealet eller et andet sted er næste skridt. Først derefter kan det indarbejdes i kommune- og lokalplan.


Beslutter byrådet at placere multihuset et andet sted end godsarealet, skal byrådet bagefter beslutte, om der alligevel skal arbejdes videre med DSBs forslag.


Alt i alt går der flere år, inden et projekt kan sættes igang. Ejendomschef Steen Schmidt, DSB vil slet ikke gætte på sine chancer. \"Men det ville være flot, hvis det hele kunne lykkes, så vi kan indvie det ny byggeri til H. C. Andersens jubilæum i 2005\"; siger han.