Dyk i salg og overskud hos Odense Marcipan

Odense Marcipan har mærket finanskrisen ved en halvering af overskuddet.

2018 blev ikke et år til den søde tand hos Odense Marcipan.

Salget faldt med 31 millioner kroner til 347 millioner kroner, og overskuddet skumpede til 28 millioner kroner mod et overskud på 45 millioner kroner i 2017, fremgår det af det netop offentliggjorte årsregnskab.

Ifølge ledelsesberetningen skyldes det dårligere salg en mindre volumen og et ændret mix i sammensætningen af solgte varer.

Indtjeningen er dog cirka på niveau, idet overskuddet i 2017 var påvirket af en indtægt på 16 millioner kroner fra salget af Natural Foods.

Dattervirksomheden Bæchs Conditori A/S gav et overskud på knap tre millioner kroner, mens dattervirksomheden Igos A/S, som blev købt i juli 2018, bidrog med et overskud på godt to millioner kroner i årets regnskab.

Virksomheden forventer i 2019 intensiveret konkurrence på de nordeuropæiske markeder, ligesom der forventes usikkerhed om priserne på råvarer.

Odense Marcipan fastholder dog den overordnede langsigtede målsætning om at være markedsleder i Norden og udvikle virksomhedens markedsposition på markeder uden for Norden, hedder det i ledelsesberetningen.