Dykkere vil redde fynske undervandsfund

En gruppe dykkere og amatørarkæologer, der tidligere har udgravet unikke fund på den fynske havbund, vil have lovgivningen ændret.

Som reglerne er i dag, må dykkende amatørarkæologer kun registrerer og fotografere fund på havbunden.

Men finder en detektor-amatørarkæolog en genstand i jorden på land, må han grave den fri.

I følge Marine-Arkæologisk-Gruppe betyder det, at mange unikke fund risikerer at gå tabt.

Under et besigtigelsesdyk i 2012, fandt Marine-Arkæologisk-Gruppe et ?Ottetals lignende anlæg? i Gamborg Fjord på Vestfyn, som efterfølgende blev indberettet til Kulturstyrelsen og Øhavsmuseet.

- Der er nu gået over 2½ år, siden det blev fundet, og der kendes ikke tilsvarende anlæg. Alligevel er der intet blevet foretaget for at finde ud af hvilken træsort træstagerne er lavet af, eller hvor gammelt anlægget er, da der ikke er taget en C14 prøve, skriver Marine-Arkæologisk-Gruppe i en pressemeddelelse.

Gruppen har nu fået foretræde for Folketingets Kulturudvalg 26. november, hvor de vil fremlægge deres synspunkter.

Reglerne ændret i 2005

Frem til 2005 var der et tæt samarbejde mellem arkæologer og undervands-amatørarkæologer, hvor der blev afholdt fælles kurser, og hvor undervands-amatørarkæologerne havde lov til at bjærge nedbrydningstruede oldsager.

Undervands-amatørarkæologerne udførte arbejdet vederlagsfrit, og deres lokalkendskab var af stor betydning, som foregik når tid og vejr tillod det.

Det betød, at mange unikke oldsager blev reddet fra at gå til grunde.

Men fra 2005 blev regler ændret,så undervands-amatørarkæologerne kun må at observere, fotografere og indberette til museerne.