Dyre giftgrunde på Fyn

Blandt de 11 økonomisk største giftgrunde i Danmark findes de to på Fyn. Det viser tal fra Miljøstyrelsen.

50 mio. kr.

Tjærekompagniet i Nyborg og lossepladsen på Stige Ø i Odense hører til blandt de giftgrunde i Danmark, som bliver dyrest at rense. Tjærekompagniet vil koste 40-50 mio. kr, og Stige Ø mellem 25 og 50 mio. kr. at få renset for forurening.

Det viser en opgørelse fra Miljøstyrelsen, der har bedt de tidligere amter om at komme med oplysninger om forureningssager, der var økonomisk og miljømæssigt meget omfattende.

I alt dukkede 99 sager op om forurenede grunde. 11 af dem ville hver især koste over 30 mio. kr at rense.

Læs mere her på Miljøstyrelsens hjemmeside

De dyreste er Cheminova ved Harboøre, Kjærgaard Plantage og Collstrup grunden ved Esrum Sø. Her er priserne oppe i 100 - 250 mio. kr.