I det fynske folks tjeneste

Dyrere fjernvarme i Odense

Odense Kommunes salg af ELSAM-aktierne er en medvirkende årsag til at det bliver dyrere at skrue op for radiatoren til næste år. Samtidig er energipriserne steget, og det betyder, at varmeregningen til næste år stiger med omkring 600 kroner.

-

Odense Kommunes salg af ELSAM-aktierne er en medvirkende årsag til at det bliver dyrere at skrue op for radiatoren til næste år. Samtidig er energipriserne steget, og det betyder, at varmeregningen til næste år stiger med omkring 600 kroner.


Varmen fra Fynsværket bliver dyrere i 2005

Taksten for en kubikmeter fjernvarmevand kommer til at stige med 1,50 kroner, hvilket betyder at prisen kommer op på 14,50 kr.

Det er blandt andet de stigende energipriser, der nu slår igennem og rammer fjernvarmekunderne i Odense. Fynsværket budgetterer med over 37 millioner kroner ekstra til forbrug af energi til næste år.

Samtidig belaster salget af kommunens ELSAM-aktier nu økonomien. Kommunen havde budgetteret med et provenu på over 13 millioner kroner fra aktierne, men da aktierne er solgt bortfaldet dette provenu. Og det er den medvirkende årsag til at varmen bliver dyrere.

For en gennemsnitsfamilie med et hus på 130 kvadratmeter vil varmeregningen stige med omkring 600 kroner til næste år. De nye takster skal endelig godkendes af Miljø- og teknikudvalget på tirsdag.