Effektivt våben mod skarver

Mens miljøministeren forbereder øget bekæmpelse af skarver, har naturen selv præsenteret en effektiv løsning på skarv-problemet, nemlig ørne. De æder og stresser skarvbestanden ned.

Havørne har gjort indhug i fynsk skarvkoloni

Mens miljøministeren forbereder øget bekæmpelse af skarver, har naturen selv præsenteret en effektiv løsning på skarv-problemet, nemlig ørne. De æder og stresser skarvbestanden ned.


Efter at havørnen er vendt tilbage til Sydfyn, har skarverne i kolonien i Brændegårdssøen fået en naturlig fjende.


Ørne stresser
Midt i 90erne var der konstant omkring 5500 skarvpar i kolonien. Men siden havørnene vendte tilbage i 1997 er bestanden faldet til omkring 3500 par - en nedgang på mere end en trediedel. Ornitologer og biologer mener, sammenhængen med ørnenes tilbagevenden er indlysende, skriver bladet, \"Fugle og Natur\".


Havørnene spiser skarvernes unger; men det kan ikke forklare hele den store nedgang i skarvbestanden. Den skyldes først og fremmest ørnenes konstante forstyrrelser i kolonien, mener eksperterne.


Havørnene besøger skarvkolonien hver dag, og de opholder sig længe i området. Hver gang de går på jagt i kolonien, skaber det forstyrrelse, og det har langt større konsekvenser for skarvbestanden end tabet af unger som bytte for ørnene.


Argument aflivet
Ikke mindst fiskere er utilfredse med skarverne, som takket være totalfredning, har haft stor fremgang i mange år. Fiskerne klager over, at skarverne går i bundgarn og ruser og tager for sig af fiskernes levebrød.


Det er en medvirkende årsag til, at miljøministeren har luftet planer om at åbne for større jagt på skarver.


Et af argumenterne for det er, at skarverne ikke har naturlige fjender. Men det holder ikke, skriver \"Fugle og Natur\".


Eksemplet fra Brændegardssøen viser, at ørne kan holde bestanden i skak.