Efter bekymret opråb fra psykiatrien: - Det skal der være økonomi til

Efter den øverste ledelse i Syddanmarks psykiatri onsdag kom med bekymret opråb, er politikerne nu klar til at finde flere penge.

Situationen i psykiatrien er ifølge ledelsen nu så alvorlig, at de ikke kan tillade sig andet end at råbe højt om det.

Onsdag kunne TV 2 Fyn fortælle, at en samlet ledelse i psykiatrien i Syddanmark har skrevet et bekymringsopråb til den øverste ledelse i Region Syddanmark.

Det er ikke hverdagskost, når en samlet sygehusledelse rejser et flag og løfter en bekymring, som de gør nu. Det mener regionsrådsformand Stephanie Lose (V). 

- Det er en henvendelse, man skal tage meget, meget alvorligt. Det er ikke noget, der sker hver dag, at en ledelse henvender sig på vegne af et samlet sygehus, som tilfældet er her. Så min reaktion er, at det er alvorligt, siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark. 

Særligt er ledelsen bekymret for de mange store udgifter, der er til vikarer. Det realiserede forbrug på vikarer i 2022 løb op i 47 millioner kroner.

- Vi ved allerede nu, at forbruget vil fortsætte på højt niveau i 2023, skriver ledelsen i brevet.

Kan bidrage

Derfor skal der findes midler til at arbejde med det, anerkender Stephanie Lose (V). 

- Den ekstra økonomi, der skal til for at lave nogle af de ultra-korte løsninger, der kan lette presset i dagligdagen, det må vi finde ud af. Det bliver der nødt til at være økonomi til, siger Stephanie Lose (V).

Er man i stand til fra regionens side at hjælpe til med de ekstra midler? 

- Ja, det er mit klare indtryk, at den måde vi normalt styrer vores økonomi i Syddanmark, der er vi meget opmærksomme på, at budgetterne aldrig er strakt helt til det yderste. Så man kan bidrage i situationer som denne her, sige Stephanie Lose (V).

Så ledelsen i psykiatrien kan forvente at få noget af det, de efterspørger igen? 

- Ja, det mener jeg bestemt, de kan. Og det gælder dels pengene, men det gælder også den opbakning, som vi må give fra politisk side, til at man også får lejlighed til i sygehuset at rykke sammen i bussen og tænke, "hvad har vi for nogle løsninger der kan komme på bordet som kan bygge en bro til 10-årsplanen for psykiatri," siger Stephanie Lose (V).

En problemstilling, der har været i psykiatrien, er, at det er svært at rekruttere medarbejdere. Faktisk får hver fjerde job i voksenpsykiatrien ikke nogen ansøgere.