I det fynske folks tjeneste

Efter coronaen: Jernbanen kan trække økonomien i gang

Radikale Venstre ønsker at genstarte dansk økonomi efter coronakrisen med blandt andet en fremrykning af den vestfynske jernbane.

Efter coronakrisen vil Radikale Venstre sparke gang i Danmark ved at investere grønt. Foto: Alexander Aagaard

Radikale Venstre vil efter coronakrisen sparke gang i Danmark ved at investere grønt. Det skriver TV 2 på baggrund af en plan, som partiet har fremlagt.

I planen kan man blandt andet læse, at partiet ønsker, at staten skal fremrykke en række planlagte projekter.

Her peger Radikale Venstre på investeringer i jernbanerne og dermed to projekter, som vedrører Fyn.

Det drejer sig om en hastigheds-opgradering af jernbanen mellem Odense og Ringsted og ikke mindst en fremrykning af den vestfynske jernbane.

Læs også Mere motorvej, jernbane og færgehavn: Venstre vil fremrykke fynske anlægsprojekter for milliarder

"Desuden kan regeringen begynde med en helt ny bane over Vestfyn fra Odense til Kauslunde ved Middelfart, som fjerner en af jernbanens store flaskehalse", fremgår det af Radikale Venstres plan.

I alt ønsker Radikale Venstre at genstarte den karantæneramte danske økonomi med investeringer for over tre milliarder kroner med projekter, "som kan igangsættes med relativt kort aftræk og dermed skabe beskæftigelse på den korte bane samtidig med, at vi gavner omstillingen af transportsektoren", skriver Radikale Venstre.

Herudover ønsker Radikale Venstre, at regeringen bør igangsætte forhandlinger om det ti-årige langsigtede projekt for at skabe optimisme indenfor infrastrukturområdet.

Ti punkter i Radikale Venstres plan

  • Renoveringsprojekter i Landsbyggefonden

Radikale Venstre vil ligesom et flertal af partier uden om regeringen sætte gang i energirenoveringer i den almene boligsektor med penge fra Landsbyggefonden. I Landsbyggefonden er der 453 godkendte renoveringsprojekter til 18,4 milliarder kroner, som venter på at komme i gang.

 

  • Afskaffe afgift på overskudsvarme

Radikale Venstre vil afskaffe afgiften på overskudsvarme. Ifølge partiet står mange virksomheder med overskudsvarmeprojekter, som er gode for klimaet, men som ikke bliver til noget på grund af afgiften. Ifølge Radikale Venstre vil den koste 45 millioner kroner at afskaffe.

 

  • Flere varmepumper

For at få flere danskere til at skifte fossile energikilder som oliefyr ud med grøn strøm via varmepumper foreslår Radikale Venstre:
 

- At sænke grænsen for elvarmeafgiften fra 4000 kWh til 3000 kWh.

- At sænke elvarmeafgiften med yderligere fem øre udover det allerede aftalte.


Ifølge Radikale Venstre koster de to initiativer 200 millioner kroner.

 

  • Større præmie for at skrotte fyr

Radikale Venstre vil udvide og fremrykke puljen til med skrotpræmier for oliefyr. Den skal også gælde for skrotning af naturgasfyr, men kun udløse en skrotpræmie, hvis olie- eller gasfyret erstattes med en varmepumpe.

 

  • Grøn energi i erhvervslivet

Ifølge Radikale Venstre foregår meget af det "sorte energiforbrug" i det private erhvervsliv, men de vil efter coronakrisen have svært ved at finde midler til at investere i grønne løsninger, mener partiet.
 

Derfor skal der afsættes en pulje på eksempelvis 500 millioner kroner målrettet tilskud til fuld konvertering væk fra olie og gas til fordel for varmepumper, individuelle varmepumper eller andre grønne løsninger i industri, service og landbrug.

 

  • Penge til grøn forskning

Radikale Venstre vil afsætte flere penge til forskning i grønne energiløsninger. Det kan eksempelvis være til forskning i, hvordan grøn strøm omdannes til miljøvenligt brændstof.

Partiet foreslår at afsætte omkring 250 millioner kroner til at begynde med.

 

  • Hurtigere udfasning af kul

Det skal gå hurtigere med udfasning af kul. Derfor vil Radikale Venstre bruge omkring 500 millioner kroner på at støtte projekter, som sigter mod fuld udfasning af kul fra industri og fjernvarme. Det kan være til forsøg med CO2-fangst, energilagring og geotermi. Ifølge partiet vil det også være godt for beskæftigelsen, da flere projekter vil kræve et stort anlægsarbejde.

 

  • Større innovationsfond

Radikale Venstre vil fordoble Innovationsfondens grønne pulje fra 700 millioner til cirka 1,4 milliarder. Formålet er at hjælpe flere projekter, der fremmer grønne løsninger.

 

  • Flere ladestandere

Radikale Venstre vil lade det offentlige hjælpe til med at udbygge antallet af ladestandere til elbiler. Derudover vil partiet også udbygge elnettet.

 

  • Fremrykke jernbaneinvesteringer

Radikale Venstre vil fremrykke allerede planlagte jernbaneprojekter. Konkret foreslår partiet allerede nu at gå i gang med at hastighedsopgradere strækningen Ringsted-Odense og fremrykke den vestfynske jernbane.

Se mere

Venstre snakker også om Fyn

Onsdag gav Venstre også et bud på en genstart, og også her peges der blandt andet på fremrykning af en række statslige anlægsprojekter – blandt andet på Fyn.

Læs også Gartnerier kan få kompensation for falmende morgenfruer

Venstre vil blandt andet i gang med flere projekter, som der allerede er politisk flertal for, men som der ikke er truffet endelig beslutning om. Blandt andet det tredje spor på Fynske Motorvej syd om Odense.

Udover motorvejen peger partiet også på, at der kan være gevinster ved tidlig igangsættelse af byggeriet af den fremskudte færgehavn på forbindelsen Spodsbjerg - Tårs, flere støjskærme langs Fynske Motorvej samt en opgradering af jernbanenettet mellem Odense og Ringsted, som er også er en del af Radikale Venstres grønne plan.