Efter Fjernvarme Fyn-balladen: Energi Fyn vil købe Langelands el-forsyning

Langelands Elforsyning får frigivet 400 millioner kroner til udvikling af Langeland, hvis fondsmyndigheder giver grønt lys for handel.

Selv om Energi Fyn ramte ind i en blindgyde med sit bud på Fjernvarme Fyn, har det fynske energiselskab ikke mistet lysten til at blive større.

Energi Fyn har indgået en hensigtserklæring om køb af Langelands Elforsyning, der er fondsejet, for 170 millioner kroner

Ved handlen får elselskabet på Langeland frigivet 400 millioner kroner, der også stammer fra salget af Elsam-aktier i sin tid.

Ved salget overgår el-aktiverne og medarbejdere til Energi Fyn, mens de 400 millioner kroner kommer til at indgå i en almen fond "Den almene Fond Langeland", der kan bruges til udvikling af Langeland.

Fonden bliver landets største målt i forhold til indbyggertal.

Købet er betinget af fondsmyndighedernes godkendelse. Herfra er der dog tilkendegivet, at man vil se velvilligt på en ansøgning.

Med overtagelsen vil Energi Fyn blandt andet tilbyde de nye kunder at blive tilsluttet fibernettet.

 Fonden Langelands Elforsyning oplyser, at man ønsker at sælge elforsyningen fra, da fonden anser virksomheden for at være for lille i en energisektor præget af store konsolideringer samt store forandringer både regulatorisk, teknologisk og markedsmæssigt.

Samtidig ønsker fonden, at værdierne i virksomheden skal komme langelænderne til gode, hvilket kan ske via en almenfond.

Andelshavere i Energi Fyn Elnetkunderne på Langeland bliver optaget som andelshavere i Energi Fyn a.m.b.a. med opstillings- og stemmeret til repræsentantskabet på lige fod med de øvrige 210.000 andelshavere.

Bestyrelserne i Fonden Langelands Elforsynings og Energi Fyn har i dag godkendt hensigtserklæringen.

Samtidigt har Fonden Langelands Elforsynings bestyrelse konstitueret sig med Thomas Elnegaard som formand, og Jens Oldenbjerg som næstformand.

- Vi har fundet den rigtig løsning for Langeland. Vi får en almenfond, der har grundlag for virkelig at kunne gøre en forskel for vores område, og samtidig har vi fundet det helt rigtige hjem til vores elforsyning og vores medarbejdere. Vores netkunder bliver andelshavere i Energi Fyn og bliver dermed en del af et energiselskab, som jeg er sikker på, kommer til at spille en stor rolle i fremtidens energiforsyning, fortæller Thomas Elnegaard, nyvalgt formand for Fonden Langelands Elforsyning.

Siden liberaliseringen af elsektoren for små 20 år siden er Danmark gået fra at have over 200 elselskaber, til at der nu er under 40 elselskaber.

- Energi Fyns strategi har i en årrække været, at der på sigt kun er plads til et elselskab på Fyn, og det bør være ejet af fynboerne selv. Derfor er det med stor glæde, at vi har indgået en hensigtserklæring med Fonden Langelands Elforsyning. Vi ejer og driver allerede 60 kV elnettet på Langeland, og vi glæder os til at byde de nye andelshavere og ikke mindst medarbejderne hos Langelands Elforsyning velkommen i Energi Fyn, siger bestyrelsesformand for Energi Fyn Søren Thorsager.

Tilbage på Fyn er de største energiselskaber nu NEF-Fonden i Kerteminde og Sydfyns Elforsyning i Svendborg.

En eventuel handel bliver fra 1. januar i år.