Efter skideballe: Trafikstyrelsen risikerer fyringer og skærper tilsyn med låse på togvogne

Flere anmeldte og uanmeldte besøg skal skabe mere sikker godstrafik på det danske skinnenet.

Trafikstyrelsen slår nu hælene sammen og skærper tilsynet med danske lommevogne, trailere og deres låsemekanismer.

Det sker efter Havarikommissionen torsdag er ude med kritik af både DB Cargo og Trafikstyrelsens måde at tackle den farlig situation på Storebæltsbroen den 13. januar sidste år på.

Kritikken er blevet efterfulgt af en regulær skideballe fra transportminister Benny Engelbrecht (S), der over for TV 2 Fyn ikke kan afvise, at der er fyringer i farvandet.

I første omgang vil en uafhængig undersøgelse blive gennemført af Transportministeriet.

For ifølge Haverikommissionen vidste Trafikstyrelsen, at DB Cargo havde problemer med låsene. Umiddelbart før hændelsen den 13. januar sidste år, hvor det var mere held end forstand, at en øl-trailer ikke røg af et DB Cargo-godstog på lavbroen over Storebælt, havde DB Cargo lige op til episoden selv indberettet, at der var låseproblemer på nogle af deres trailere, når de blev udsat for lodret træk.

Så kunne man simpelthen løfte trailerne af, selv om de var låst efter alle foreskrevne regler.

Alligevel tog Trafikstyrelsen blot til efterretning, at låsene var godkendt og tilsyneladende opfyldte de stillede krav, men man tog ikke stilling til, at låsene intet var værd, når trailerne blev udsat for vertikal påvirkning - altså lodrette påvirkninger af for eksempel kraftig blæst og løft.

Tavs Trafikstyrelse

Siden ulykken på Storebælt i januar 2019, der kostede otte mennesker livet, har Trafikstyrelsen ellers været med i en tværeuropisk taskforce, hvor man arbejder med sikkerheden vedrørende de såkaldte lommevogne og sættevognstrailere bl.a. for at få indført fælles krav, der sikrer, at låsene virker ved lodret påvirkning.

- Men Trafikstyrelsen havde ikke inden episoden den 13. januar 2021 indført - eller krævet indført - nye sikkerhedsmæssige barrierer, hedder det tørt og konstaterende fra Haverikommissionen.

I forlængelse af Haverikommissionens rapport i dag, har Trafikstyrelsen udsendt en pressemeddelelser

Heri slår styrelsen  fast, at der nu vil blive indført langt mere kontrol.

Det skal også se i lyset af, at alene DB Cargo siden 2019 har indrapporteret ni tilfælde med låseproblemer.

Skærpet indsats

Ifølge pressemeddelelsen øger Trafikstyrelsen tilsynsindsatsen.

- Trafikstyrelsen vil i 2022 øge sin tilsynsindsats markant med henblik på at efterprøve anvendelsen af sikkerhedsledelsessystemerne i den konkrete praksis på jernbanen med både flere anmeldte og uanmeldte tilsyn. 

Styrelsen vil generelt øge sin indsats med opnormering af tilsynsmedarbejdere, og der er udvalgt en række områder, hvor der i 2022 vil være en øget tilsynsindsats, hedder det.

Desuden vil der i år blive iværksat tematilsyn målrettet godsvirksomheder, så der gennemføres målrettede tilsyn med godsvirksomheder på udvalgte terminaler f.eks. Padborg, Høje Taastrup og Taulov. 

Naboande tjekkes

Ved hvert tilsyn udvælges en række temaer, der vil være særlig fokus på, for eksempel procedurer for læsning af lommevogne, transport af farligt gods, overholdelse af vedligeholdelsesterminer med videre.

- På udvalgte områder gennemføres tekniske tilsyn med henblik på at efterprøve, om de krav, som virksomhederne selv stiller til deres materiel, overholdes og giver sikker anvendelse af materiellet. Med henblik på at indhente viden og erfaring gennemføres et nabotjek, hvor andre landes brug af tilsyn på jernbanen undersøges, hedder det.

Endvidere skal virksomheder på jernbanen dokumentere, at de håndterer risici forbundet med deres aktiviteter på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, hvilket Trafikstyrelsen fører tilsyn med.