Egebjerg - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, sideordnet, 10 kandidater:


1. * Mogens Johansen, spidskandidat, genopstiller, nuværende 2. viceborgmester
2. Karen Strandhave, genopstiller
3. Niels Bo Lauridsen, genopstiller
4. Orla K. Hansen, genopstiller
5. Torben Frost
6. Asger Bent Bjerre, genopstiller
7. Sonja Christensen
8. Heine Hansen
9. David Morgan Thomas
10. Torben Nielsen


* For spidskandidat Mogens Johansen og Socialdemokratiet er valgets store temaer \"mennesket i centrum\". Der foreslås ugentlig rengøringshjælp fra hjemmehjælperne til de ældre og pasningsgaranti til børn. Johansen synes, at det er vigtigt at satse på et bredt samarbejde både til venstre og højre for midten.


Valgforbund: A+B+T


B: Det Radikale Venstre, sideordnet, 7 kandidater:


1. * Finn Olsen, spidskandidat, genopstiller
2. Kurt Sorknæs, genopstiller
3. Hanne Lund Nielsen
4. Henrik Knudsen
5. Niels Sinding, genopstiller
6. Lennart Simonsen
7. Carl Hoffmann, genopstiller


* Som midterparti lægger Det Radikale Venstre stor vægt på et samarbejde. Finn Olsen ser kommunens overlevelse som et stort valgtema og går derfor ind for erhvervsudvikling og pasningsgaranti for at få småbørnsfamilier til at flytte til kommunen.


Valgforbund: A+B+T


C: Det Konservative Folkeparti, sideordnet, 8 kandidater:


1. * Chr. N.B. Ulrich Skjoldemose, genopstiller (var seks stemmer fra at opnå valg sidst)
2. Anne Marie Pedersen Løjtved
3. Kenneth Lindhardt
4. Hanne Nylev Hansen
5. Tove Lundsgaard Andersen
6. Kaj Overgaard
7.  Ove Engstrøm
8. Kasper Steffensen


* Den konservative spidskandidat ser det som et af valgets store temaer at få forbedret kommunens økonomi. Den er ikke stærk nok. Så mener han det er
vigtigt at fastholde serviceniveauet på ældreområdet. Og at det er vigtigt at prioritere børnepasning højt.
Der skal ifølge Ulrich gøres noget ekstra for erhvervspolitikken ved bla at få udbygget erhvervsområdet i Kirkeby. Alt dette for at være forberedt den dag motorvejen kommer til Sydfyn.


Valgforbund: C+V



V: Venstre, Danmarks Liberale Parti
, sideordnet, 15 kandidater:


1. * Torkil Christensen, spidskandidat, nuværende fmd. for kulturudv.
2. Birger Jensen, genopstiller, medl nuv. kommunalbestyrelse
3. Hanne Staff, genopstiller, 1. viceborgmester i nuværende kommunalbestyrelse
4. Mie Bendrup, genopstiller, medl. nuværende kommunalbestyrelse
5. Steen Gundertofte, genopstiller, medl. nuværende kommunalbestyrelse
6. Jens Himmelstrup
7. Niels Rasmussen, genopstiller
8. Harriet Juul Larsen
9. Johs Blaagaard
10. Jane Kierans
11. Michael B. Larsen
12. Erik Jørgensen, genopstiller
13. Johannes Frederiksen
14. Frank Hausmann
15. Svend Erik Rasksen


* Valgslogan: Torkil Christensen går til valg på, at der skal være hånd i hanke med økonomien samtidig med, at serviceniveauet bevares inden for ældre- og undervisningsområdet. Han foreslår f.eks.  udvidet skolegang fra 8-14 hver dag og mere kreativitet og motion i skoledagen. Pengene hertil skal findes ved at samarbejde med andre kommuner - bl.a. på skatterområdet. 


Valgforbund: C+V


T: Tværsocialistisk Liste, partiliste, 11 kandidater:


1. * Arne Ebsen, spidskandidat, nuv. kommunalbestyrelsesmedlem.
2. Vibeke Rindom, genopstiller, medl. nuv. kommunalbestyrelse
3. Torben Nielsen
4. Claus Ole Nielsen, genopstiller
5. Else Gade
6. Dorte Larsen
7. Lars Jensen
8. Aslak Nisbeth,
9. Anne Behr, genopstiller
10. Connie Albeck
11. Carl Henrik Mølgaard


* Spidskandidat Arne Ebsen mener, at valgets hovedpunkter bliver at sikre et tilstrækkeligt befolkningsgrundlag - bl.a. gennem en forbedring af skolerne og en opfyldelse af pasningsgarantien. Samtidig mener han, at det er vigtigt at arbejde videre med den ændrede struktur i Egebjerg kommune, hvor man er gået fra en 30 år gammel organisation til en mere strømlinet model med kommunaldirektør og større selvbestemmelse i de kommunale institutioner.


Valgforbund: A+B+T


 


 


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Egebjerg Kommune