Egely frygter reformen

Den amtslige døgninstitution, Egely, er bekymret for fremtiden efter kommunalreformen. Egely frygter, at de forskellige afdelinger vil blive overtaget af fire nye kommuner.

-

Den amtslige døgninstitution, Egely, er bekymret for fremtiden efter kommunalreformen. Egely frygter, at de forskellige afdelinger vil blive overtaget af fire nye kommuner.

Egely har i dag en sikret afdeling for unge kriminelle i Nr. Aaby. Derudover har institutionen fire satelit-afdelinger, og efter kommunalreformen vil afdelingerne ligge i hver sin fynske storkommune.

I følge forstander Jacob Arnstrup, Egely, vil det ødelægge behandlingsforløbet på Egely, hvis institutionen bliver splittet op mellem en eller flere kommuner.

Èn af Egelys afdelinger ligger i Otterup, og her mener borgmester Bent Dyssemark, at det vil være naturligt, hvis Nordfyns Kommune overtager Egelys afdelingen i Otterup.

Formanden for Fyns Amts Social- og psykiatriudvalg, Ib Dalsfledt, har nu rettet henvendelse til socialministeren for at forhindre, at Egely bliver splittet op i fire nye kommunale institutioner.