Ejby Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, 11 kandidater:


1. * Ove Andersen, genopstiller,
2. Poul Rytter Larsen
3. Frede Eldrup Hansen
4. Ryon Jørgensen, genopstiller
5. Jytte Boesen
6. John Kruse
7. Arne Rasmussen
8. Bent Anker Nielsen
9. Erik Bonde
10. Hans Peter Petersen
11. Jørgen Hansen


* Mærkesager: Ingen udlicitering på de bløde områder (fx. hjælpemidler til handicappede og ældre). Seniorbofællesskaber til kommunen. Mere dynamik i kommunen og en styrkelse af erhvervspolitikken.


Valgforbund: A + F

B: Det Radikale Venstre, 1 kandidat:


1. * Mogens Godballe, genopstiller
2. Flemming T. Sørensen
3. Birgit Munk
4. Lissen Christensen
5. Preben Jørgensen


* Mærkesager: Vil blandt andet have en mere visionær kommune, f.eks.  digitalisering og samarbejde med nabokommunerne.


Valgforbund: B + H


 C: Det Konservative Folkeparti, 4 kandidater:


1. * Erling Justesen (genopstiller)
2. Pernille Gregersen
3. Aase Hansen
4. Claes Peter Bruun


* Mærkesager: Tænketank for at få flere til at flytte til byen. Plejecenter nord for hovedvejen. Flere erhvervsgrunde skal sælges. Og så skal der oprettes senior-bofællesskaber.


Valgforbund: C+V


F: Socialistisk Folkeparti, 4 kandidater: 


1. * Andreas Feirup
2. Lars Ziemann
3. Mette Berg, 18-årig gym. elev
4. Rikke Stokholm Riemer, 18-årig gym. elev

* Mærkesager: Ejby Kommune skal vedtage en ungdomspolitik. Den kollektive trafik skal styrkes. Ingen udlicitering af de bløde områder.


Valgforbund: A + F

H: Helhedslisten-Ejby, 1 kandidat:


1. * Alex Gren


* Mærkesager: Flere borgere til kommunen. 100 er fraflyttet gennem de sidste to år. Det har kostet kommunen cirka 3 millioner kroner, og det kan på sigt give store økonomiske problemer - lokalområderne skal udvikles og der skal være øget fokus på børn og unge samt kultur- og foreningslivet.


Valgforbund: B+H


O: Dansk Folkeparti, 4 kandidater: 


1. * Svend-Aage Nielsen, genopstiller
2. Lis Hessel
3. Henning Hansen
4. Christian Christiansen

* Mærkesager: Vil have kommunen til at betale for støtten til en hjerneskadet dreng, der skal genoptrænes. Kommunen vil ikke betale, for den såkaldte altaernative DOMAN-metode. Det mener Svend-Aage Nielsen, de bør gøre, da man gør det i andre kommuner.


Ikke  i valgforbund


V: Venstre, Danmarks Liberale Parti, 15 kandidater: 


1. *Claus Hansen, borgmester (genopstiller)
2. Gunnar Lorentsen, genopstiller
3. Jørgen Brems, genopstiller
4. Karen Jensen, genopstiller
5. Ole Krogh Petersen, genopstiller
6. Svend Andersen, genopstiller
7. Maybritt Friis
8. Grete Hansen, genopstiller
9. Ulla Bertelsen
10. Kaj Pilegård Nielsen
11. Henry Y. Sørensen, genopstiller
12. Anders Christensen
13. Jan Løvendahl
14. Peder Krogsgård
15. Kim Lund Pedel

Valgforbund: C+V


* Mærkesager: Claus Hansen er godt tilfreds med, at der normalt er rimelig enighed mellem de politiske partier i Ejby og at der op til valget derfor heller ikke er de store diskussioner.
Byen skal udnytte sin gode placering, folkeskolen skal styrkes og de ældre skal have den omsorg, de har krav på.


Følgende kommunalbest.medl. genopstiller ikke:


1.  Lilly Hansen (A)
2.  Arnfred Jensen (A)


 


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Ejby Kommune