I det fynske folks tjeneste

Eks-ryger får fri proces i Højesteret

Sag om tobaksselskabers eventuelle erstatningsansvar er så principiel, at statskassen skal betale omkostninger.

Eksrygeren Allan Lykke Jensen får alligevel fri proces til at føre sag mod tobaksfirmaer i Højesteret. Det har Procesbevillingsnævnet bestemt.

Eksrygeren Allan Lykke Jensen får alligevel fri proces til at føre sag mod tobaksfirmaer i Højesteret. Det har Procesbevillingsnævnet bestemt.

Civilstyrelsen vendte ellers tommelfingeren nedad i maj, da man gav Allan Lykke Jensen afslag på ansøgningen om fri proces.

Den afgørelse blev indbragt for Procesbevillingsnævnet, som har vurderet, at sagen er så principiel, at statskassen bør betale sagens omkostninger.

Allan Lykke Jensen har krævet erstatning fra tobaksselskaberne House og Prince og Skandinavisk Holding II. Han anklager selskaberne for at manipulere med cigaretterne for at øge rygeres afhængighed.

Han har også påstået, at Prince cigaretterne indeholder mere nikotin og tjære, end der står i deklarationen.

Da sagen i slutningen af 2011 blev behandlet ved Østre Landsret, forlangte Allan Lykke Jensen 53.000 kroner i erstatning, men det sagde landsretten nej til i december.

Allan Lykke Jensen og hans advokat, Karsten Høj, vurderede dog, at sagen var så principiel, at dommerne i Højesteret skulle indover.

Derfor søgte man om fri proces hos Civilstyrelsen, men forgæves. Styrelsen begrundede afslaget med, at sagen hverken var tilstrækkelig principiel eller havde almindelig offentlig interesse.

- Det er ubestrideligt den første retssag i Danmark, hvor domstolene skal tage stilling til den juridiske ramme for producentens erstatningsansvar og de krav til bevis, der kan stilles i en sag mellem en almindelig forbruger og den producerende virksomhed, sagde Karsten Høj dengang.

Allan Lykke Jensen, der i dag er midt i 60'erne, begyndte at ryge allerede som 10-årig. Da han var i 40'erne, gav det bagslag.

Der opstod problemer med potensen, hjertet og blodomløbet i benene. Men han kunne ikke kvitte smøgerne.

Landsretten mente dog ikke, at tobaksselskaberne havde et erstatningsansvar over for Jensen.

Også ved landsretssagen havde Jensen fået fri proces. Det kostede dengang statskassen 2,5 millioner kroner.