I det fynske folks tjeneste

Eksotisk og farvestrålende fugl breder sig på Fyn

Før sås isfuglen især ved vandløb i Midt- og Østjylland, men i dag har den bredt sig på Fyn og i resten af landet.

00:43

Isfuglen måler omkring 16 centimeter i længden. Video: Peter Marczak/DOF Video: Peter Marczak/DOF

Den flyvende juvel eller spydfiskeren, kaldes den også. Nu melder Dansk Ornitologisk Forening (DOF), at den eksotiske og farvestrålende isfugl er i solid fremgang herhjemme.

I 2007 lød et skøn, at der var rundt regnet 300 ynglepar i Danmark, mens ynglebestanden i dag menes at være nået op på mellem 440 og 942 ynglepar.

Læs også Skrigende eksotiske dyr har slået sig ned i fynsk landsby

Og flere af dem er set på Fyn, fortæller biolog Charlotte Moshøj, videnskabelig projektleder på DOF's store årlige punkttællinger af danske fugle.

- På Fyn er den ligesom i resten af landet gået frem, selvom der er nogle få områder, hvor den er forsvundet fra, siger hun til TV 2/Fyn.

Den store spændvidde i skønnet over ynglepar skyldes, at isfuglens ynglested kan være vanskeligt at påvise 100 procent sikkert.

Kan opleves i havne og marinaer

Fuglen er blandt andet spottet flere gange i Strib og Middelfart de seneste 30 dage.

For få årtier siden var isfuglen først og fremmest at finde ved hurtigt strømmende vandløb i Midt- og Østjylland.

Særligt i efteråret og foråret gæster mange svenske isfugle Danmark. Foto: Peter Marczak/DOF

Men de seneste år har den dygtige fisker bredt sig mod vest og sydøst til landsdele, hvor den før var sjælden.

- Isfuglen har bredt sig markant i eksempelvis Thy, Nordsjælland, Sydsjælland og Lolland, hvor den før var fåtallig, og den er også kommet til i flere områder på Fyn, siger Charlotte Moshøj.

Læs også Unik naturoptagelse: Havørn æder hare

Isfuglen har taget nye typer levesteder i besiddelse og kan nu opleves i havne og marinaer, hvor man ikke så den før.

Mange lokaliteter langs Vestkysten er også blevet indtaget af arten, tilføjer biologen.

Tidspunkt og sted er afgørende

Den lille fugl er god til at tilpasse sig og er åbenbart ikke så kræsen i valget af levesteder, som man har troet.

Den behøver ikke have redehul i en brink ud til noget vand, men kan godt bygge rede flere hundrede meter fra sø eller vandløb.

Isfugl er ret sky, og den flygter ofte i en snorlige flugt, der kan ligne en blå pil af skinnende metal, som er skudt af sted. Foto: Peter Marczak/DOF

Men hvis man godt kunne tænke sig at se den lille fugl med egne øjne, er der stadig størst chance langs et vandløb et sted, hvor den er registreret af Dansk Ornitologisk Forening.

- Der er også tidspunkter, hvor den er lettere at finde. Hvis det for eksempel er et område med meget trafik og mange mennesker, så er midt på dagen ikke et godt tidspunkt. Prøv i stedet fra morgenstunden og ud på eftermiddagen, siger biologen.

Langvarige frostvintre tager livet af isfuglen

Fremgangen hjælpes på vej af et renere vandmiljø efter vandmiljøplanerne fra 1986.

Hertil kommer mildere vintre. Trods sit navn har isfuglen svært ved at overleve, når længere perioder med frost lægger låg på dens spisekamre i vandløb og søer.

Langvarige frostvintre tynder erfaringsmæssigt ud i bestanden.

Læs også Trods rekordår: Antallet af havørneunger falder på Fyn

- Det oplevede vi i begyndelsen af 1980'erne og igen efter de hårde vintre omkring 2010, hvor en del isfugle bukkede under, siger Charlotte Moshøj.

- Men flere milde vintre har i løbet af få år rettet op på tabene.