Ekspert: Totalbanken kan sagtens klare sig selv

Totalbanken behøver ikke sælge eller fusionere. Banken kan sagtens fortsætte som selvstændigt pengeinstitut, vurderer ekspert. Men siger samtidig, det kan svært uden aktieudvidelse. Onsdag aften stemmer aktionærerne om aktieudvidelsen. Om to uger er salget til afstemning.

Onsdag aften afholdes den første af to ekstraordinære generalforsamlinger, som kan afgøre Totalbankens fremtid som selvstændigt pengeinstitut.

Klokken 19 samles bankens aktionærer i hovedkvarteret i Aarup.

Her skal de tage stilling til bestyrelsens forslag om en fortegningsemission, der skal udvide bankens aktiekapital med op mod 100 millioner kroner. 

quote Kravene til bankerne strammes yderligere fra finanstilsynet og internationale bankmyndigheder for at sikre forbrugerne, og set i det lys har Totalbanken den udfordring, at når man ser på de statistikker, der har været over de seneste fem år, så ligger de i den nedre ende med hensyn til at opfylde de krav. Derfor er det i en rolig tid som nu måske en god idé at få hentet nogle penge ind, så de er klar til de krav, der kommer de kommende år.

Investeringsrådgiver, Lars Jørgen Rasmussen.

Totalbanken mangler nemlig kapital, hvis den skal have albuerum til at klare sig i fremtiden, blandt andet på grund af stigende kapitalkrav i fremtiden.

- Kravene til bankerne strammes yderligere fra finanstilsynet og internationale bankmyndigheder for at sikre forbrugerne, og set i det lys har Totalbanken den udfordring, at når man ser på de statistikker, der har været over de seneste fem år, så ligger de i den nedre ende med hensyn til at opfylde de krav. Derfor er det i en rolig tid som nu måske en god idé at få hentet nogle penge ind, så de er klar til de krav, der kommer de kommende år.

Sådan siger den erfarne investeringsrådgiver og aktiestrateg Lars Jørgen Rasmussen.

Men fortegningsemissionen, som bestyrelsen foreslår, er ikke Totalbankens eneste mulighed.

For nylig luftede to utilfredse aktionærer - den ene storaktionær Heine Delbing med 18,5 procent af aktierne, deres ønske om helt at sælge eller fusionere banken.

Den anden aktionær, som er med på den galej, er den erfarne tidligere aktieanalytiker Michael West Hybholt. 

De er imod den fortegningsemission.

Bestyrelsen vil nemlig forhøje aktiekapitalen til favørkurs med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. Det betyder med jævne ord, at banken vil sælge nye aktier til sine aktionærer, men kun til halv pris. Cirka 35 kroner per aktie, har formanden tidligere oplyst.

De seneste dage har aktien været handlet til godt 60 kroner stykket. 

De to aktionærer forventer, det vil få kursen på deres aktier til at falde.

Derfor har de inviteret til en ekstraordinær generalforsamling 5. september, hvor aktionærerne skal stemme om, hvorvidt banken skal undersøge muligheden for et salg.

Den idé synes bestyrelsen derimod ikke om og fastholder, at banken sagtens kan fortsætte som selvstændigt pengeinstitut. Særligt hvis kapitaludvidelsen stemmes igennem på generalforsamlingen onsdag aften.

Ifølge bestyrelsens formand Poul Juhl Fischer er det ikke blot økonomisk muligt, det er også i Totalbankens ånd at fortsætte som selvstændigt pengeinstitut.

- Det vejer tungt for bestyrelsen, at det ikke er vores vigtigste opgave at sørge for, at Totalbanken ophører som selvstændig bank, og Vestfyn og Odense dermed vil miste en lokal bank, som er med til sikre udvikling i lokalområderne  og arbejdspladser, til glæde for lokale virksomheder og private kunder på Vestfyn og i Odense-området, skriver Poul Juh Fischer i en e-mail til TV 2/Fyn.

Får Poul Juhl Fischer og resten af bestyrelsen sin vilje, så kan det også sagtens fungere for Totalbanken, vurderer investeringsrådgiver Lars Jørgen Rasmussen.

- Hvis de holder sig inden for deres niche-område og målretter sig mod deres privatkunder i området og mindre erhvervsdrivende, så kan det godt lade sig gøre at fortsætte de kommende år. Ingen tvivl om det, siger han.

Stof-Direktør vil også sælge

Siden de to aktionærer, Heine Delbing og Michael West Hybholt offentligt luftede deres kritik og inviterede til ekstraordinær generalforsamling, er yderligere en aktionær trådt offentligt frem.

Det drejer sig om direktør i butikskæden Stof 2000 Keld Askær.

quote Det vejer tungt for bestyrelsen, at det ikke er vores vigtigste opgave at sørge for, at Totalbanken ophører som selvstændig bank, og Vestfyn og Odense dermed vil miste en lokal bank, som er med til sikre udvikling i lokalområderne  og arbejdspladser, til glæde for lokale virksomheder og private kunder på Vestfyn og i Odense-området.

Poul Juh Fischer, bestyrelsesformand, Totalbanken.

- Der er efter min bedste overbevisning et alt for tyndt kapitalgrundlag i banken. Det skal styrkes. Derfor mener jeg, at den bedste løsning er en fusion eller et salg, siger Keld Askær.

Han mener ikke bestyrelsen gør sit arbejde godt nok, når den afviser at undersøge muligheden for at sælge eller fusionere, men kun insisterer på kapitaludvidelse.

Han frygter ligesom de to andre aktionærer, at aktieudvidelsen vil udvande værdien af de eksisterende aktier.

- Der skal generelt til at ske noget med banken, siger han med henvisning til, at det efterhånden er ti år siden, banken sidst udbetalte udbytte til sine aktionærer.

Mens Totalbankens bestyrelse frygter, at et salg vil gå ud over nærheden til kunderne, tror Keld Askær omvendt, at et salg vil øge kvaliteten for bankens kunder.

- Jeg tror ikke, at Vestfyn vil miste noget som helst. Tværtimod vil man få en stærkere bank, der er mere robust, og som kan drive mere virksomhed end banken allerede gør i dag, siger han.

Flere mulige udfald

Hvis bestyrelsen ikke får godkendt forslaget om fortegningsemissionen på onsdag aftens generalforsamling, står den over for en række fremtidscenarier. 

Et af dem er at gennemføre en aktieudvidelse på markedsvilkår. Det betyder, at banken går ud og sælger aktier til markedspris. Bestyrelsen fik på bankens ordinære generalforsamling i april tilladelse til at foretage en aktieudvidelse på 56 millioner kroner. 

Bankens formand har tidligere luftet den mulighed over for TV 2/Fyn, men sagde samtidig, at den model ikke ikke er særlig attraktiv.

- I og med, at det er en aktieudvidelse på markedsvilkår, har jeg svært ved at se, at vi kan sælge for de 100 millioner kroner, vi gerne ville, sagde Poul Juhl Fischer.

quote  Jeg tror ikke, at Vestfyn vil miste noget som helst. Tværtimod vil man få en stærkere bank, der er mere robust, og som kan drive mere virksomhed end banken allerede gør i dag.

Keld Askær, direktør, Stof 2000 og aktionær i Totalbanken.

Bestyrelsen kan også gå med til de utilfredse aktionærers krav om at undersøge muligheden for et salg. Den beslutning kan bestyrelsen reelt set blive tvunget til at træffe, hvis aktionærerne stemmer det forslag igennem på den ekstraordinære generalforsamling 5. september.

Og skulle det nå dertil, er der formentligt også interesserede konkurrenter. 

Senest har Fynske Banks direktør Petter Blondeau - omend mellem linjerne - luftet sin interesse.

- Vi var ude at sige, da vi fusionerede i 2013, at vores formål var at skabe en stærk fynsk lokalbank. I samme ombæring sagde vi, at hvis andre kunne støtte op om det, ville vi være åbne. Det holder sådan set stadigvæk stik," sagde bankdirektøren i sidste uge til Finanswatch.