Eksperter: Politiets totalkontroller omgår loven

Politiet og de øvrige forvaltningsmyndigheder optræder udemokratisk ved de fælles kontrolaktioner, lyder det.

I 2012 gennemførte politiet, Skat og Arbejdstilsynet i fællesskab 16 regionale totalkontrolaktioner, hvor politiet i ly af færdselskontrol stopper bilister, som derefter også får deres biler undersøgt af Arbejdstilsynet og Skat.

Men med den arbejdsgang balancerer myndighederne i den grad på grænsen til det juridisk acceptable, vurderer flere eksperter.

- Når politiet stopper en bil, og de andre myndigheder helt tilfældigt står der og siger, "vi vil da forresten også gerne lige tjekke din bil", så udnytter de en hjemmel, der ikke er beregnet til dem, siger Lars Bo Langsted, professor i erhvervsret ved Aalborg Universitet.

- Man går ud over det, der har været formålet med bestemmelsen i loven.

Lars Bo Langsted bakkes op af formand for Det Kriminalpræventive Råd, Eva Smith.

- Jeg synes, at det er helt korrekt, der er et problem på det område, siger hun.

- Når man nu har besluttet sig til at pålægge politiet og skattemyndighederne hjemmel til at gøre det ene og det andet, så nytter det ikke noget, at det bliver undermineret af, at man laver fællesaktioner og på den måde omgår reglerne.

Lars Bo Langsted mener, at myndighederne optræder udemokratisk, når de omgås de begrænsninger, som loven pålægger dem.

- Udgangspunktet er jo, at de ikke bare kan komme rendende og undersøge hverken vores biler eller hjem, med mindre at der er en konkret mistanke.

- Dermed går politiet og forvaltningsmyndighederne ved totalkontrollerne imod folketingets bestemmelser. Og det er et demokratisk problem, fastslår Lars Bo Langsted.

Center for Politiske Studier, CEPOS, udsendte tirsdag en kommentar fra chefjurist Jacob Mchangama. Her går han også i rette med fællesaktionerne.

- Myndighedssamarbejdet er begrundet i praktiske hensyn og letter uden tvivl arbejdet for myndighederne. Alligevel er det væsentligt at fremhæve, at denne fremgangsmåde ikke er uden retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, skriver Jacob Mchangama.

- Endvidere må det anses for tvivlsomt, hvorvidt de såkaldte "totalkontroller" overholder retsplejeloven i det omfang, politiet udnytter færdselslovens hjemmel til færdselskontrol til at undersøge bilister for overtrædelser af bl.a. straffeloven.

Lars Bo Langsted vurderer dog, at totalkontrollerne ville være en rigtig god løsning på samfundsbedrageri, hvis de var lovlige.

- Jeg mener, at det er så effektivt et system, at det er værd at overveje, om man skal åbne op for det og i givet fald, hvordan det skal reguleres.