I det fynske folks tjeneste

Ekstraordinært bestyrelsesmøde om Skårup Seminarium

Bestyrelsen for University College Lillebælt holder i dag torsdag ekstraordinært møde om lukningen af Skårup Seminarium.

Bestyrelsen for University College Lillebælt holder i dag torsdag ekstraordinært møde om lukningen af Skårup Seminarium.

Processen omkring beslutningen om at lukke Skårup Seminarium, er blevet kritiseret. Blandt andre advokat Bertel Rasmussen har sået tvivl, om det juridiske grundlag for lukningen er i orden.

Derfor mødes bestyrelsen i dag for at drøfte om juraen for beslutningen er i orden.

- Vi ønsker at fjerne enhver usikkerhed om grundlaget for og indholdet i beslutningen, fordi sagen er så vigtig også for os, siger bestyrelsesformand Poul Erik Madsen.

Samtidig skal bestyrelsen drøfte, om beslutningsgrundlaget har været tilstrækkelig klart. Det er blandt andet kommet frem, at et arbejdsnotat fra tidligere studierektor Aage Nipper ikke har indgået i beslutningsgrundlaget.

Endelig beslutning efter 25. januar

Bestyrelsen for University College Lillebælt vil træffe sin endelige beslutning, når Regionsrådet i Region Syddanmark har afgivet sit høringssvar umiddelbart efter regionsrådsmødet 25. januar 2010.

Undervisningsministeren har derefter fortsat mulighed for at omgøre bestyrelsens endelige beslutning.