Ekstraregning for solceller på sygehuse

Region Syddanmark står til en større ekstra udgift for solceller på regionens sygehuse.

Uventet regning med tilbagevirkende kraft for brug af elnettet vækker harme og kommer helt bag på rådgivere og bygherrer.

Et forslag om nye tariffer, der skal pålægges virksomheder risikerer at stoppe udbygningen af nye solcelleanlæg, skriver Ingeniøren.

Det kan for eksempel region Syddanmark, der har opsat 22 solcelleanlæg på regionens hospitaler, se frem til fra 2016, hvis et forslag fra Dansk Energi til nye nettariffer bliver godkendt af Energitilsynet.

Ifølge forslaget skal alle solcelleanlæg på over 50 kW fremover betale et såkaldt rådighedsbeløb til netselskabet, der dækker drift af elnettet.

Tidligere betalte solcelle-anlægsejerne ikke noget til driften af elnettet.

Rådighedsbeløbet udmøntes som en fast tarif i størrelsesordenen 15 øre pr kWh af al den strøm som anlægget producerer - uanset om sygehuset bruger strømmen selv eller sender den ud på nettet.

Region Syddanmarks solcelleanlæg producerer tilsammen cirka 3,2 mio. kWh, hvilket giver en ekstraregning på 480.000 kroner årligt.

Oplysningen om ekstraregningen kommer helt tydeligt bagpå både bygherrre-rådgiver og den ingeniørmæssige rådgiver på regionens solcelleprojekter.

Og ingen af dem kan heller skjule deres indignation over, at man nu pålægger solcelle-anlæggene en ekstraregning med tilbagevirkende kraft:

- Det forringer anlæggenes økonomi markant og vil ramme rigtig mange anlæg i hele landet. Både regionernes, boligselskabers, kommuners og virksomheders, siger rådgiver Jørgen Friedrich fra Grontmij i Viborg til Ingeniøren.

Bygherrerådgiver i Region Syddanmark Tom Slott tilføjer, at han aldrig har hørt om, at man kunne forvente nye regler.

Ifølge Dansk Energi har man i 2011 skrevet til Energistyrelsen og Folketing og fortalt, at man ville undtage solcelle-ejerne for at betale nettarif, men kun i to år for at fremme teknologien.

Da man ville forlænge undtagelse, nægtede Energitilsynet dette med henvisning til, at alle elnet-brugere skal betale det samme til elnettets vedligehold.