Elektroniske skilte skal sikre skolebørn

Fyns Amt forsøger sig nu med elektroniske trafikskilte for at sikre skolebørn.

-

Fyns Amt forsøger sig nu med elektroniske trafikskilte for at sikre skolebørn.


Nu er det slut med de gamle skilte

Ved Hårslev Skole i Søndersø er der blevet opstillet to elektroniske trafikskilte, der skal minde bilisterne om, at man ikke skal køre mere en 40 kilometer i timen. Skiltene lyser når børnene møder i skole, og når de får fri.
-Med de nye, elektroniske skilte forventer vi en tryggere hverdag for skolebørnene, siger Bente Hansen, ingeniør i Fyns Amts Vejvæsen

Forsøget kører frem til 1. september, hvorefter amtet vil evaluere effekten af de elektroniske skilte. Under forsøget vil Vejvæsenet måle bilernes hastighed, for at se om skiltene har den ønskede effekt.
-Der har heldigvis ikke været uheld på strækningen, man skal mere se det som et forebyggende tiltag og forsøg, lyder det fra Bente Hansen