I det fynske folks tjeneste

Elever skal til færre eksamener i skoler og gymnasier

Bredt flertal i Folketinget indgår aftale, der betyder færre eksamener i folkeskolen og gymnasiet til sommer. Samtidig skæres pensum ned til mundtlige eksamener.

En aftale, som alle partier undtagen Alternativet er med i, betyder færre eksamener på gymnasier og i folkeskolen. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Et bredt flertal i Folketinget er fredag blevet enige om en aftale for, hvordan eksamener og afgangsprøver skal afvikles i dette skoleår.

Aftalen, som alle partier undtagen Alternativet er med i, betyder færre eksamener på gymnasier og i folkeskolen.

Aftalen dækker også erhvervs- og voksenuddannelserne.

- Vi har haft en rigtig grundig drøftelse alle Folketingets partier imellem i forhold til at skabe en balance, hvor vi får brugt en så stor del som muligt af det, vi kalder læseferien, på undervisning, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Læs også Gymnasieelever efterlyser svar om eksamener: - Det gør mig rigtig bange og nervøs

- Men dog uden at aflyse alle eksamener, fordi de unge har brug for eksamenstræning. Derfor har vi aflyst en del eksamener, men har også ladet nogle stå, så alle får eksamenstræning.

- Det frigør noget tid til ekstra undervisning, hvor man kan få samlet op på nogle af de ting, man eventuelt måtte have misset under onlineundervisningen, siger hun.

Netop ønsket om at skære ned på læseferien og frigøre mere tid til undervisning har været et stort ønske fra en del partier.

Eleverne har i dette skoleår været hjemsendt og henvist til fjernundervisning i store dele af tiden på grund af coronasituationen.

Årskarakter bliver prøvekarakter

Aftalen indebærer, at for eksempel eleverne i 9. klasse i folkeskolen skal til fire prøver mod normalt syv prøver.

På de gymnasiale uddannelser skal eleverne i 1.g og 2.g til én prøve, mens eleverne i 3.g skal til fire prøver, hvilket for sidstnævnte gruppe er omtrent en halvering i forhold til den sædvanlige mængde.

For de aflyste prøver bliver elevernes standpunktskarakterer ophøjet til prøvekarakterer.

- Enhedslisten havde gerne set grundskolens afgangsprøver helt aflyst, og gymnasiernes eksamener begrænset yderligere.

Læs også Enhedslisten vil aflyse alle eksamener i folkeskolen

- Men jeg er glad for, at vi med aftalen samlet set får en kraftig reduktion i antallet af prøver, siger børne- og undervisningsordfører Jakob Sølvhøj (EL) i en pressemeddelelse.

SF havde også gerne set endnu færre eksamener, men glæder sig alligevel over aftalen.

- Vi fjerner noget af presset hos de unge ved at skrue ned for antallet af prøver og eksamener og give mere tid til god undervisning, siger uddannelsesordfører Astrid Carøe (SF) i pressemeddelelsen.

- Samtidig beslutter vi, at der bliver taget højde for nødundervisningen, så de ikke bliver afprøvet i noget, de ikke har fået ordentlig undervisning i, siger hun.

FAKTA - Her er hovedpunkterne i aftalen

Grundskolen:

 • 9. klasse skal til fire prøver: dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk (mundtlig), og matematik (skriftlig).
 • 10. klasse skal til fire prøver: dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (mundtlig og skriftlig).
 • I forbindelse med spørgsmålene til de mundtlige eksamener bliver det muligt at se bort fra nogle dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning, mens eleverne har været hjemsendt.
 • Lærernes frist for at afgive de afsluttende standpunktskarakterer bliver udskudt til midt i juni for at mindske det faglige efterslæb.

De gymnasiale uddannelser:

 • Eleverne i 1.g og 2.g skal til én prøve, mens eleverne i 2.g skal til én mundtlig prøve.
 • Eleverne i 3.g skal til fire prøver, som er dansk (skriftlig) samt to mundtlige prøver. Derudover skal eleverne mundtligt forsvare deres SRP/SOP (Studieretningsprojektet/Studieområdet, red.).
 • Eleverne på 1.hf skal til to mundtlige prøver, mens eleverne på 2.hf skal til tre mundtlige prøver og en prøve i skriftlig dansk.
 • Lige som i grundskolen er der mulighed for at se bort fra undervisning, der er foregået som nødundervisning, i udarbejdelsen af mundtlige eksamensspørgsmål.
 • Ligeledes bliver det muligt at vente med at afgive de afsluttende standpunktskarakterer til eleverne frem til midt i juni.

Erhvervs- og voksenuddannelser og forberedende tilbud:

 • På erhvervsuddannelserne bliver afsluttende prøver, for eksempel grundforløbsprøver og svendeprøver, afholdt løbende fra 1. marts til og med 31. juli.
 • Det samme er tilfældet på AMU (arbejdsmarkedsuddannelser, red.), mens nogle prøver i dansk og matematik afholdes i FVU (forberedende voksenundervisning).
 • Alle prøver på FGU (forberedende grunduddannelse, red.) aflyses. I stedet bliver der givet en standpunktsbedømmelse i forlængelse af en individuel evalueringssamtale.
Se mere